Mange topledere oplever, at de mangler tid til at udøve god ledelse.

Samtidig kan den politiske virkelighed med mange modsatrettede krav også være en barriere for god ledelse.

Mange topledere kender oplevelsen af at være omgivet af rigtig mange dygtige folk og alligevel være alene og mangle en fortrolig sparringspartner.