Ledelse er en adfærd, som kan læres; ikke på skolebænken, men i virkelighedens verden.

Man udvikler ledelse ved at udøve ledelse; ved at prøve sig frem og være indstillet på at lære af de erfaringer, man gør sig. Vi hjælper ledere og ledergrupper med at finde ud af, hvad de skal gøre mere af og mindre af, og hvad lederen eller ledergruppen skal lære og aflære for at gøre det.

Ledelse er personbåret, og det betyder, at nogle har let ved at lede, mens andre har sværere ved det. Vi hjælper ledere (og ledergrupper) med at blive bevidste om de styrker, de har og med at bruge styrkerne bedst muligt. Og vi hjælper lederen med åbent og ærligt at håndtere de svagheder, hun/han også har.

Ledelse er en relation, og derfor udvikles ledelse sammen med andre. Vi inddrager typisk nogle af de andre, som lederen udøver ledelse sammen med. Vi beder dem om at give lederen feedback, og vi hjælper lederen med at lære af den feedback, hun/han får.