Kan dit lederskab og engagement bringe vores kunstmuseum til det næste niveau?

ARoS søger en erfaren og dedikeret direktør til at fortsætte museets positive udvikling og sikre endnu større international gennemslagskraft. Med sine 20.700 kvadratmeter fordelt på 10 etager og omkring 600.000 besøgende årligt er ARoS et af Nordeuropas største kunstmuseer og et af de mest besøgte kunstmuseer i Skandinavien.

Som vores nye museumsdirektør vil du spille en afgørende rolle for at sikre, at vi opnår vores strategiske og operationelle mål i fremtiden. Det er ARoS' ambition at blive et af de 10 mest relevante kunstmuseer i verden. Dette skal opnås ved at gøre tingene på nye og utraditionelle måder, hvor museet blandt andet samarbejder tæt med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet såvel som offentlige interessenter.

Blandt de helt centrale udfordringer er gennemførelsen af vores udbygningsprojekt 'The Next Level', der med et underjordisk udstillingsgalleri på 1.000 kvadratmeter inklusive værket 'The Dome' af James Turrell vil tilbyde publikum en unik kunstoplevelse i international klasse. Der er desuden et behov for at tiltrække nye målgrupper til museet, at styrke vores digitale gennemslagskraft både på det administrative og kunstneriske område samt at støtte den fortsatte organisationsudvikling på ARoS.

Du vil blive ansvarlig for udviklingen af ARoS’ kunstneriske profil og for den daglige drift af museet. Du vil repræsentere museet eksternt og sikre, at ARoS forbliver en vigtig stemme i samfundsdebatten om kunstens betydning. Du vil fortsætte arbejdet med at løfte museets nationale og internationale profil og styrke den strategiske, kunstneriske og økonomiske støtte til museet fra virksomheder, fonde og offentlige myndigheder.

For at lykkes skal du have en relevant faglig baggrund og solid ledererfaring fra en større kulturinstitution i Danmark eller i udlandet. Du skal være en dygtig kommunikator, der vil have visioner og ambitioner på museets vegne. Du skal være i stand til at udvikle positive samarbejder på lokalt, nationalt og internationalt plan og kunne give loyal, kompetent og proaktiv rådgivning og sparring til museets bestyrelse.

Læs den fulde job- og personprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer samt ansættelsesvilkår og ansøgningsproceduren er nærmere beskrevet.

Du kan søge stillingen via knappen "Apply" nedenfor. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2021. Forventet tiltrædelse er den 1. december 2021.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte partner i
Genitor Tina Overgaard på telefon +45 3141 0582 eller på e-mail to@genitor.dk.

_________________________________________________________________________


Museum Director - ARoS

Can your leadership and commitment take our art museum to the next level?

ARoS is looking for an experienced and dedicated director to take the museum to the next level in its positive development. With its 20,700 square metres spread over 10 floors and around 600,000 visitors yearly, ARoS is one of Northern Europe's largest art museums and one of the most visited art museums in Scandinavia.

The new museum director will be pivotal to ensure our strategic and operational objectives in the future. It is ARoS' ambition to become one of the 10 most relevant art museums in the world. This must be achieved by doing things in new and untraditional ways, where the museum, among other things, collaborates closely with the surrounding community including corporate as well as public stakeholders.

Among the key challenges are the implementation of our expansion project ‘The Next Level’ consisting of an underground exhibition gallery of 1,000 square metres including the work ‘The Dome’ by James Turrell, which will offer an internationally unique art experience. Furthermore, a need to attract new target groups, to further strengthen our digital impact both in the administrative and artistic fields, and to support continued organisational development.

As our new director you will become responsible for the artistic profile of ARoS and for the daily operations of the museum. You will represent the museum, ensuring that ARoS is a significant voice in the societal debate. You will continue the work of raising the museum's national and international profile and strengthen the strategic, artistic, and financial support for the museum from partners, foundations, and public authorities.

To succeed you must have a relevant professional background and solid managerial experience from a major cultural institution in Denmark or abroad. You are a proficient communicator who will have visions and ambitions on behalf of the museum. You are able to develop positive collaboration at local, national and international levels and to provide loyal, competent and proactive advice to the governing board.

Please find a full candidate pack here including a description of the job profile, the required qualifications and competencies, and the application procedures. If you believe that you have the right skills to be successful in the role, we would like to hear from you at the latest by Friday, October 1st, 2021.

If you have questions about the job, you are very welcome to contact partner in Genitor Ms Tina Overgaard on telephone +45 3141 0582 or on email to@genitor.dk.

Apply