”Der er lidt længere imellem mennesker i Syd- og Sønderjylland. Derfor arbejder vi tættere sammen.” UC SYD Strategi 2025

Kan du lede på tværs af en stor organisation med mange fagområder og samtidig skabe fælles retning? Vil du have en central rolle i en organisation under konstant udvikling, hvor du kan sætte dit aftryk på eksisterende og nye efter- og videreuddannelsestilbud?

Som chef for efter- og videreuddannelse (EVU) i Syd- og Sønderjyllands største vidensinstitution har du mulighed for at præge udviklingen af EVU-tilbuddene for vores samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser.

Du bliver en del af en organisation i forandring, og særligt EVU-området spiller en central rolle i det, der skal kendetegne UC SYD fremadrettet. Du får det overordnede ansvar for EVU-området og skal i et tæt samarbejde med dine chef-kollegaer sikre samspillet imellem grunduddannelse, EVU og forskning. Samtidig vil du sætte et betydningsfuldt aftryk på den måde, vi udvikler og udbyder EVU-tilbud, så der skabes en endnu stærkere kobling til praksis.

Medarbejdergruppen har en bred vifte af kompetenceprofiler, og en del af medarbejderne vil fremadrettet være ledelsesmæssigt forankret under EVU-chefen, mens andre tilknyttes deres respektive fagområder. Gruppen af medarbejdere er kendetegnet ved høj faglighed, stort engagement og fokus på kvalitet. 

Du kommer med relevant ledelseserfaring, kendskab til uddannelsesverdenen og indsigt i EVU-området. Samtidig har du et kommercielt blik og kan spotte udviklingsmuligheder. Du er motiveret af at lede og indgå i en professionshøjskoleverden, hvor det praksisnære perspektiv har afgørende betydning, og hvor omdrejningspunktet er at give mennesker mulighed for at komme videre, længere eller måske i en ny retning.

Du kan læse meget mere om stillingen samt finde kontaktoplysninger på både rektor og Genitors konsulent i job- og personprofilen (pdf). Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk og i videoen øverst.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er mandag den 4. oktober 2021.
 

Ansøg