Vil du stå i spidsen for en troværdig interesseorganisation med en indlysende vigtig samfundsopgave og stor gennemslagskraft? Har du appetit på at dyrke mange forskellige fagområder og et bredt netværk? Som den kommende direktør for Forbrugerrådet Tænk får du en nøglerolle i at udvikle Forbrugerrådet Tænk til at stå stærkt i en tid, hvor arbejdet med gode vilkår for forbrugerne er både mere vidtfavnende og mere relevant end nogensinde.

Forbrugerrådet Tænk varetager danske forbrugeres interesser uafhængigt af myndigheder, virksomheder og politiske partier. Det sker gennem analyser og tests af forbrugerprodukter, kommunikation og kampagner, engagement i en lang række råd, nævn, arbejdsgrupper og udvalg, afgivelse af høringssvar om nye politiske tiltag – og i det hele taget gennem en omfattende formel og uformel dialog med centrale meningsdannere og beslutningstagere på tværs af det danske samfund.

Forbrugerrådet Tænk har ca. 90.000 personlige medlemmer og dertil en række medlemsorganisationer og -grupper. Medlemmerne er repræsenteret i Rådsforsamlingen, som er Forbrugerrådet Tænks højeste organ. Rådsforsamlingen udpeger bestyrelsen, som i det daglige arbejde betjenes af et sekretariat med en velfungerende ledergruppe og ca. 110 dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere.

Vi leder efter en direktør for sekretariatet med bred ledelsesmæssig erfaring, høj personlig troværdighed og særdeles gode relationelle kompetencer. Du finder en uddybende job- og personprofil her.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller ønsker en fortrolig drøftelse af dine muligheder i jobbet, er du meget velkommen til at kontakte partner i Genitor Tina Overgaard på tlf. 3141 0582 eller to@genitor.dk eller associeret partner Hanne Kristensen på tlf. 2511 71 37 eller hkr@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. juni 2024. Ansøgninger sendes via knappen nedenfor. 

Ansøg