Som direktør kommer du til at stå i spidsen for et helt enestående oplevelsescenter og et UNESCO-verdensarvscenter. Du får mulighed for at formidle nogle begivenheder om global katastrofe og massedød, der har forandret verdenshistorien. Du får samtidig din daglige gang på en af Danmarks smukkest beliggende arbejdspladser og i en nydesignet, spændende, smuk og meget velfungerende bygning.

Centeret åbnede i oktober 2022 og er kommet rigtig godt i gang. Det er en veldrevet organisation, men der vil stadig være rig mulighed for, at du som ny direktør kan påvirke strategi og retning for centeret. Du vil glædes over de dygtige og dedikerede medarbejdere, der meget aktivt og med stort engagement bidrager til udvikling og nytænkning.

Du vil referere til en engageret og bredt sammensat bestyrelse, der er optaget af at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for centeret. Du vil opleve en stærk lokal opbakning hele vejen rundt, herunder ikke mindst fra Stevns Kommune. Samarbejdet er pragmatisk, løsningsorienteret og ubureaukratisk og kendetegnet ved et stort fælles engagement i at udvikle centeret.

Stillingen
Du skal i tæt samarbejde med bestyrelse og medarbejdere arbejde systematisk med opstilling af klare strategiske mål og indsatser for de kommende år. Nogle af de væsentligste opgaver, som du vil stå over for, vil være at øge kendskabsgraden til centeret både nationalt og internationalt for dermed at skabe grundlag for et stigende besøgstal i de kommende år. Du skal fastholde og udvikle samspillet (og relevansen) i forhold til de mange lokale aktører. Det er en klar ambition, at centeret skal spille en aktiv rolle i lokalsamfundet, f.eks. ved at udvikle sig til et moderne lokalt forsamlingshus. Og endelig skal du have fokus på den kommercielle del af driften.

Vores forventninger
Vi forventer, at du er en uhøjtidelig, inddragende og dygtig personaleleder, der har erfaringer med ledelse fra en institution, der har rod i kultur-, formidlings- eller oplevelsesverdenen i bred forstand. Herigennem har du også opnået et stærkt blik på den kommercielle vinkel på at drive et center som dette. Du er en god kommunikator og netværker.

Yderligere information
Vi har udarbejdet en uddybende job- og personprofil, hvor du finder yderligere oplysninger om stillingen, forventningerne og processen. Den finder du her (PDF).

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jørgen Horwitz på tlf. 2125 2673 eller associeret partner i Genitor Christian Roslev på tlf. 2520 1505 eller chro@genitor.dk

For yderligere information om stedet eller hvis du ønsker en besigtigelse, kan du kontakte Annette Kjær på tlf. 4032 6625 eller annkjae@stevns.dk.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor. Ansøgningsfristen er den 12. juni 2024.

Stevns Klint blev i 2014 optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, fordi klinten er det bedste sted i verden at se sporerne efter det meteornedslag, der for 66 mio. år siden ramte jorden og medførte en glo­bal katastrofe og massedød.

Formålet med centeret er at støtte og sikre den fremtidige udvikling og formidling af Stevns Klint som UNESCO-verdensarv med det formål at formidle stedets natur- og kulturhistoriske spor og virke som portal til Stevns Klints øvrige attraktioner og almennyttige seværdigheder. Centeret skal danne rammen om en uforglemmelig oplevelse af klinten og historien om den globale katastrofe og starten på det liv, som vi kender i dag. Centeret har en unik placering i Boesdal Kalkbrud.

Centeret åbnede for besøgende i oktober 2022 og er primært baseret på donationer fra større danske fonde. Dertil kommer en enestående indsats fra Stevns Kommune, lokale fra Stevns og ildsjæle, der målrettet har arbejdet på at få det til at blive til virkelighed.
 

Ansøg