Statsministeren taler i sin nytårstale om sund fornuft frem for kontrol, lovgivning og regulering. Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri indfører nye kontroller og tilsyn i hele ministerområdet for at rette op på tilskudsforvaltningen i en enkelt styrelse. Vi har i Minkkommissionen hørt, at Regeringens Koordinationsudvalg IKKE træffer beslutninger. HVIS Koordinationsudvalget koordinerer, så vil vi gerne foreslå, at de koordinerer forvaltningspolitikken. Og her gerne med statsministeren tydeligt for bordenden, så frisættelsens ideal kan trumfe virkelighedens kontrol.

Baggrunden for vores forslag er følgende:

I januar i år modtog ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri en kritisk udredning af en styrelses administration af en tilskudsordning. Den kritiske udredning kom ikke som nogen stor overraskelse. Rigsrevisionen har nemlig tidligere i 2021 kritiseret styrelsens tilskudsforvaltning.

Ministerens reaktion på Rigsrevisionens kritik var en syvpunktsplan:

  1. Fremadrettet kontrol af erhvervet (styrelsen skal udvikle en ny effektiv kontrolmodel).
  2. Bagudrettet systematisk gennemgang, hvor der er risiko for omgåelse.
  3. Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb.
  4. Ekstern analyse af styrelsens væsentligste opgaver.
  5. Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet (der oprettes et helt nyt tilsynskontor i departementet som led i en markant styrkelse af det departementale tilsyn).
  6. Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet (alle områder i hele ministeriet skal nu kigges efter i sømmene. Der skal skabes overblik over problemer og risici på hele ministerområdet).
  7. Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur.

Ministerens reaktion på Rigsrevisions kritik er mere forstemmende end overraskende. Den spejler nemlig dét, der stort set altid er reaktionen, når ting går skævt, eller når der findes fejl og mangler i den offentlige forvaltning. Reaktionen er i langt de fleste tilfælde en variation over et kendt tema, der omfatter:

a. Mere kontrol (det er punkt 1, 2 og 5 ovenfor)
b. Mere instruktion (punkt 7 ovenfor?) og
c. Flere undersøgelser – ofte med henblik på at gøre et retligt ansvar gældende overfor enkeltpersoner, hvad der næsten altid viser sig umuligt (punkt 3, 4 og 6 ovenfor).

Det er heller ikke overraskende, at statsministeren i sin nytårstale taler om en offentlig sektor, hvor for meget tid går med proces, bureaukrati og kontrol. Hun nævner selv, at hun er den sjette statsminister, der problematiserer bureaukratiet – Schlüter var den første. Statsministeren siger i talen, at det tærer på arbejdsglæden og gør det svært at rekruttere. Og så taler hun om en offentlig sektor med mere hjerterum end kontrol; mere sund fornuft end regulering. Og hun konstaterer, at det vil kræve stærkere ledelse, og at konkrete problemer skal løses lokalt, og ikke med endnu mere lovgivning.

Tænk, hvis Koordinationsudvalget koordinerede. Så kunne ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri nøjes med en trepunktsplan:  

  1. Find en dygtig ledelse til den pågældende styrelse.
  2. Fortæl ledelsen hvad der skal gøres, og hvorfor det skal gøres.
  3. Sæt ledelse fri til at finde ud af, hvordan opgaven skal løses.

Ja, i realiteten kunne ministeren sådan set nøjes med en topunktsplan, for styrelsen HAR lige fået en ny dygtig direktør; en direktør, der formentlig er så dygtig, at man godt kan have tillid til, at han sammen med gode medarbejdere kunne løse problemet – måske endda helt uden hjælp fra et nyt tilsynskontor i departementet.

Tænk, hvis Koordinationsudvalget koordinerede forvaltningspolitikken.

Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror vi. Kommer det til at ske? Hmmm.

PS! Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri har nu besluttet, at ministeriet sammen med relevante myndigheder skal lave en grundig gennemgang af den grundige udredning for at vurdere, hvad den kan give anledning til, herunder i forhold til eventuelle personalesager (se under punkt c ovenfor). Fortsættelse følger givetvis.

Af Henning Meldgaard Nielsen og Tina Overgaard, partnere i Genitor

Bragt på Altinget.dk d. 22. februar 2022.