llustration: Knud Andersen

Vi står overfor udfordringer, der er så store, at vi kun kan løse dem sammen. Vi skal blive meget bedre til at arbejde sammen på tværs af den offentlige og den private sektor. En større ledermobilitet kan være med til at bane vejen for et bedre tværsektorielt samarbejde.

Covid-19 har lært os, at vi kan rigtig meget, når den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet arbejder godt sammen. Det er en lære, som vi får hårdt brug for i de kommende år, når vi skal håndtere nogle af de vilde problemer, som vi står overfor. En klimakrise, der trænger sig på. Et velfærdssamfund, der ikke er fremtidssikret. En stigende mangel på arbejdskraft. Der er nok at tage fat på!

Derfor skal vi blive bedre til at arbejde sammen på kryds og tværs af sektorer, og vi er overbeviste om, at en større ledermobilitet mellem sektorerne kan bane vejen for et bedre samarbejde. Det er så enkelt, at jo bedre man kender hinanden, jo lettere er det at arbejde sammen. Det er lige så enkelt, at en større ledermobilitet vil øge kendskabet på tværs af sektorerne. Så meget mere paradoksalt er det, at vi næsten ingen mobilitet mellem sektorer har i Danmark. Den offentlige sektor og den private sektor fungerer som parallelsamfund; – ja selv i den offentlige sektor fungerer den statslige og den kommunale sektor som parallelsamfund. Der er stort set ingen mobilitet mellem sektorerne – og slet ikke på lederniveau. Vi skal have gjort op med parallelsamfundene. Her er nogle bud på, hvad vi kan gøre.

Hvad skal virksomhederne/organisationerne gøre?

  • Skab gennemsigtige ansættelsesprocesser: slå stillingerne op og vis åbenhed for anderledes profiler. Vær nysgerrig. Giv en chance til et wild card.
  • Tilrettelæg og strukturer ansættelsesprocessen, så kandidater behandles lige, og så mavefornemmelser og bias – så vidt muligt – undgås. Mere konkret: lav strukturerede jobsamtaler og brug kognitive test, personlighedstest og cases.
  • Gå efter kandidater med potentiale frem for kandidater, der umiddelbart ser ud til at have den ”rigtige” erfaring. (Den ”rigtige” erfaring kan ofte vise sig at være et stivnet mindset, som kandidaten bagefter skal bruge tid på at aflære. Det er dokumenteret, at nyansatte direktører uden forudgående direktørerfaring performer bedre end nyansatte direktører med forudgående direktørerfaring).
  • Samarbejd med virksomheder fra andre sektorer om jobbytte, praktikophold, mentorordninger og lederudviklingsforløb. Vis i praksis, at virksomheden er åben for at lære af andre sektorer.

Hvad skal kandidaterne gøre?

  • Brug de trædesten, der er mellem den offentlige og den private sektor. Søg virksomheder der opererer i krydsfeltet mellem sektorerne. Det er de offentlige virksomheder, som er privatiserede (f.eks. i betydningen: fungerer på markedslignende vilkår), og det er de private virksomheder, som politiserede (f.eks. i betydningen: reguleres eller subsidieres tæt). 
  • Betal lærepenge. Vær indstillet på, at det kan være nødvendigt, at gå lidt ned i charge, når du starter i en ny sektor. Erkend, at du spiller på udebane og først skal lære spillereglerne.
  • Lav en masse research, drik en masse kaffe og skab et netværk. Rekrutteringsmønstrene er meget forskellige i forskellige sektorer. Du skal sætte dig ind i, hvordan man rekrutterer i den sektor, som du søger ind i.
  • Oversæt dine kompetencer: Når du søger, så gør mere ud af at beskrive, hvad du har lært frem for at betone, hvad du har været og lavet. Og forhold dig til, hvordan den læring kan bruges i en anden sektor. Du har bevisbyrden – du kan ikke regne med, at andre løfter den for dig.

Vi arbejder selv med lederansættelser, og vi vil meget gerne selv være med til at fremme ledermobilitet. Vi lover vores kunder, at vi præsenterer dem for andre kandidater end the usual suspects, og vi lover at tilrettelægge vores rekrutteringsforløb, så kandidater behandles lige, og således at vi fokuserer på potentiale og talent. Og vi lover kandidater en ærlig feedback, når de overvejer at skifte sektor.

Af Henning Meldgaard Nielsen og Tina Overgaard Partnere i Genitor

Bragt i Politiken den 15. oktober 2021

Se alle updates