llustration: Knud Andersen

Vi står overfor udfordringer, der er så store, at vi kun kan løse dem sammen. Vi skal blive meget bedre til at arbejde sammen på tværs af den offentlige og den private sektor. En større ledermobilitet kan være med til at bane vejen for et bedre tværsektorielt samarbejde.

Covid-19 har lært os, at vi kan rigtig meget, når den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet arbejder godt sammen. Det er en lære, som vi får hårdt brug for i de kommende år, når vi skal håndtere nogle af de vilde problemer, som vi står overfor. En klimakrise, der trænger sig på. Et velfærdssamfund, der ikke er fremtidssikret. En stigende mangel på arbejdskraft. Der er nok at tage fat på!

Derfor skal vi blive bedre til at arbejde sammen på kryds og tværs af sektorer, og vi er overbeviste om, at en større ledermobilitet mellem sektorerne kan bane vejen for et bedre samarbejde. Det er så enkelt, at jo bedre man kender hinanden, jo lettere er det at arbejde sammen. Det er lige så enkelt, at en større ledermobilitet vil øge kendskabet på tværs af sektorerne. Så meget mere paradoksalt er det, at vi næsten ingen mobilitet mellem sektorer har i Danmark. Den offentlige sektor og den private sektor fungerer som parallelsamfund; – ja selv i den offentlige sektor fungerer den statslige og den kommunale sektor som parallelsamfund. Der er stort set ingen mobilitet mellem sektorerne – og slet ikke på lederniveau. Vi skal have gjort op med parallelsamfundene. Her er nogle bud på, hvad vi kan gøre.

Hvad skal virksomhederne/organisationerne gøre?

Hvad skal kandidaterne gøre?

Vi arbejder selv med lederansættelser, og vi vil meget gerne selv være med til at fremme ledermobilitet. Vi lover vores kunder, at vi præsenterer dem for andre kandidater end the usual suspects, og vi lover at tilrettelægge vores rekrutteringsforløb, så kandidater behandles lige, og således at vi fokuserer på potentiale og talent. Og vi lover kandidater en ærlig feedback, når de overvejer at skifte sektor.

Af Henning Meldgaard Nielsen og Tina Overgaard Partnere i Genitor

Bragt i Politiken den 15. oktober 2021