En række københavnske kommunalpolitikere vil opsplitte kommunens Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Det er at træffe beslutninger efter skraldespandsmodellen, og selv om skrald hører under TMFs ansvarsområde, så er det ikke nogen god beslutningsmodel. Heller ikke når det handler om TMF.

Der er rod i økonomien i TMF i Københavns Kommune. Det er der ikke noget nyt i, og kommunen har i august 2019 ansat en ny administrerende direktør, der skal være med til at rydde op i forvaltningen. Som et led i oprydningen er der i 2020 vedtaget en ny organisationsstruktur, og der er ansat en række nye ledere. Den nye organisationsstruktur skal bl.a. gøre det lettere at placere ansvar.

I løbet af denne sommer er det kommet frem, at de økonomiske problemer er større end først antaget. Det får nu en række medlemmer af Borgerrepræsentationen til at foreslå, at TMF opsplittes. Politikerne giver udtryk for, at tålmodigheden er opbrugt. Det leder tanken tilbage på det gamle maoistiske slogan: bombardér hovedkvarteret. Og det leder også tankerne hen på Sigge Winther Nielsens nye bog ”Entreprenørstaten”, der handler om pseudopolitik; om hvordan man søger de nemme hurtige løsninger på komplicerede problemer, og om manglende opfølgning på og evaluering af beslutninger.

At opsplitte TMF nu er at træffe beslutninger efter skraldespandsmodellen. Denne model siger, at mange beslutningstager har løsninger, som de gerne vil fremme, og at de venter på, at der opstår anledninger og problemer, som de kan knytte løsninger til; de er med andre ord på udkig efter problemer, som passer til deres løsning.

Det er givetvis rigtigt, at der er økonomiske problemer i TMF. Men der er ikke noget, der taler for, at disse problemer har noget som helst med den nye organisering at gøre. Som i intet. Alene af den grund, at årsag-virkningsforholdet er vendt på hovedet. De økonomiske problemer opstod før den nye organisering blev besluttet. Lang tid før. Den nye organisering er ét af direktionens svar på de økonomiske problemer; den er ikke årsag til dem.

Der er – os bekendt – ingen af forslagsstillerne, der på nogen som helst måde har sandsynliggjort, at de økonomiske problemer har strukturelle årsager. Alligevel foreslår man at ændre strukturen.

Den nye struktur har været gældende fra 2020. Det tager tid – og kræfter – at reorganisere. Derfor er det også alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt den nye organisation virker. Og det finder man aldrig ud af, hvis man nu ændrer strukturen igen. Hvis man politisk beslutter en ny struktur, så får direktionen og administrationen igen god træning i at reorganisere. Men det er vel ikke dét, der er kerneopgaven i TMF.

Hvis de københavnske kommunalpolitikere vil finde inspiration i revolutionsromantikken, så vil vi anbefale dem at udvise revolutionær tålmodighed i stedet for at bombardere hovedkvarteret. Giv direktionen og administrationen tid til at implementere den nye organisering, og giv dem tid til at vise, om den rent faktisk virker. Og giv dem tid til at fokusere på forvaltningens kerneopgaver. Det har også den fordel, at hvis organisationsmodellen viser sig ikke at virke, ja, så er det let at placere ansvaret.

Af Henning Meldgaard og Tina Overgaard partnere i Genitor

Bragt på Altinget.dk den 23. august 2021

Se alle updates