Flere ministerier skal nu i gang med at formulere regler og retningslinjer om sexisme og sexchikane. Vi giver her nogle korte bud, som forhåbentligt kan inspirere i arbejdet.

Der er sexisme og sexchikane. Det er uacceptabelt, og det skal stoppes. Fuldt stop. Punktum.

Det fremgår af Altinget den 16.11., at hverken Statsministeriet, Finansministeriet eller Klimaministeriet har formelle retningslinjer om sexisme og sexchikane. Det er problematisk og uholdbart, lyder det fra Djøf, der bakkes op af Institut for Menneskerettigheder og Kvinfo.

Ministerierne skal nu til at udarbejde formelle regler og retningslinjer om sexisme og sexchikane.

Må vi foreslå disse tre retningslinjer:

  1. Vi har tillid til de dygtige ledere og medarbejdere, vi har ansat
  2. Vi forventer derfor, at de bruger deres sunde dømmekraft, og at de kan opføre sig ordentligt
  3. Se under pkt. 1 eller pkt. 2.

Men, hvad nu hvis ledere og medarbejdere ikke har sund dømmekraft og ikke kan opføre sig ordentligt? Ja, så er svaret sådan set givet i det første punkt: så skal de ikke være ansat. Hvis ledere chikanerer, så skal de ikke være ansat. Hvis ledere ikke intervenerer i forhold til chikane, så skal de ikke være ledere.

Jamen er der ikke behov for flere regler og retningslinjer, kan man spørge.

Inden man laver et mere omfattende regelsæt, kan man spørge sig selv, om der er behov for fælles retningslinjer, fordi én eller enkelte fucker op. Nej, vel? Men hvad nu, hvis det er flere eller mange, der fucker op?

To ting:

For det første: Hvis man har et generelt problem med sexisme eller sexchikane, så tyder det på, at man har en syg kultur, og det er altså sjældent, at en syg kultur helbredes via flere regler og retningslinjer.  

For det andet: Hvis der er et generelt problem med sexisme eller sexchikane, så ligner det en tilståelsessag: Ledelse har sovet i timen og svigtet en rigtig vigtig ledelsesopgave. Med et sådant wake up call er der to muligheder: 1) at ledelsen nu tager opgaven på sig og tager den alvorligt, og at den i ord og handling viser, at den ikke accepterer sexisme eller sexchikane. Eller 2) at ledelsen kaster håndklædet i ringen og overlader ledelsesopgaven til andre, der vil og kan løse den.

Vi ved godt, at de retningslinjer, vi har foreslået her, er på den anden side af månen. De er selvfølgelig helt, helt utilstrækkelige. Der skal selvfølgelig mange flere regler til, og der skal skrives meget mere for at vise (Djøf, Institut for Menneskerettigheder og Kvinfo), at man tager problemet alvorligt. Det er efterhånden blevet helt umuligt at forestille sig, at vi kan løse problemer på andre måder end ved at lave nye og stadig flere regler og retningslinjer. Måske skal vi også have flere regler og retningslinjer for, hvordan vi laver flere nye regler og retningslinjer.

Vi vil meget gerne understrege, at dette IKKE skal læses, som om vi ikke anerkender, at der er sexisme og sexchikane. Det er der, og det skal stoppes nu! Fuldt stop. Punktum.

Af Tina Overgaard og Henning Meldgaard Partnere i Genitor

Bragt på altinget.dk den 1. december 2020

Se alle updates