Kære Folketing: Hold fingrene væk, så vi undgår et politiforlig, der er helt til hest

Statsministeren har ved flere lejligheder talt for, at Folketinget skal blive bedre til at holde fingrene væk.  Folketingets partier forhandler nu om et nyt politiforlig. Det er en god anledning til at vurdere Folketingets evne til at holde fingrene væk. Foreløbigt tegner det ikke alt for godt.

Op til forhandlingerne har partierne formuleret en lang række forskellige krav.

Et parti har sagt, at indsatsen mod voldtægt er for slap: Voldtægtsofre bliver ladt i stikken, og gerningsmændene slipper for let. Partiet ønsker en stærkere indsats mod voldtægt. Partiet har mere konkret foreslået, at politiet skal oprette specialenheder til bekæmpelse af voldtægt i alle landets 12 politikredse.

Et andet parti har foreslået, at der skal oprettes særlige enheder i alle politikredse, der skal efterforske drab af kvinder begået af partnere eller kærester. (Her kan man lidt polemisk spørge, om der er grund til mere efterforskning, hvis man ved, hvem drabsmanden er).

Et tredje parti har foreslået, at der skal oprettes et rejsehold, der skal arbejde med udlændinges svindel med sociale ydelser. 

Et fjerde parti har foreslået hyppigere udskiftning af de betjente, der arbejder i belastede boligområder, så betjentene ikke bliver for ”gode venner” med dem, de arbejder med.

Der er mange gode hensigter, og der er endnu flere konkrete forslag. Faktisk er der så mange konkrete forslag, at de kan ende med at spænde ben for de gode hensigter. Man kan frygte, at vi er på vej mod et nyt politiforlig, hvor hvert forligsparti får sine egne nye specialenheder, og man kan i et tilbageblik frygte, at de alle sammen skal være til hest.

Vi har for nylig fået en ny rigspolitichef. Han hedder Thorkild Fogde, og han er rigtig dygtig. Når man ser alle de konkrete forslag, så kan man være i tvivl om, hvad Folketinget overhovedet vil med ham. Derfor er her et forslag til overvejelse:

Hvis man politisk ønsker en stærkere indsats mod voldtægt (og det kan der være rigtig mange gode grunde til), så lad rigspolitichefen vurdere, hvordan den opgave løses bedst muligt. Lad ham vurdere, om det bedst gøres ved at oprette specialenheder i alle politikredse, ved oprettelse af et rejsehold eller ved at kompetenceudvikle nuværende betjente. Eller om det gøres på helt andre måder.

Tilsvarende: Hvis man politisk ønsker en stærkere indsats mod svindel med sociale ydelser, så lad rigspolitichefen vurdere, hvordan den opgave løses bedst muligt.

Fortæl Thorkild Fogde, hvilke opgaver politiet skal løse, og hvorfor de skal løses, og hav tillid til, at han har de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at vurdere, hvordan opgaverne løses bedst muligt inden for de gældende rammer.

Hvis man ikke har tillid til, at Thorkild Fogde er i stand til at vurdere, hvordan opgaverne løses bedst muligt, så skal han ikke være rigspolitichef længere. Længere er den ikke. Retsordførerne skal ikke overtage rigspolitichefens arbejde. De skal i overført betydning sætte ham i arbejde, og de skal lade ham arbejde, og justitsministeren skal følge op på de resultater, han skaber.

Forslaget er i kort form: Sæt retning og giv ledelsesrum i tillid til, at den rigtige er ansat. Og i lidt mere direkte form: Hold fingrene væk, så vi undgår et politiforlig, der er helt til hest.

PS! I gamle dage blev det danske herrelandshold i fodbold udtaget af DBU’s udtagelseskomite. Da Sepp Piontek blev ny landstræner, blev udtagelseskomiteen nedlagt. ”Hvis vi tabte en kamp, ville jeg blive kritiseret, selv om det ikke var mit hold, der havde spillet. Det kunne jeg naturligvis ikke acceptere”, sagde Piontek. Han fik ansvaret for udtagelsen. Resten er historie.

Af Tina Overgaard og Henning Meldgaard Partnere i Genitor
Bragt på altinget.dk den 4. juni 2020.

Se alle updates