Vi er glade for, at vi i forbindelse med det aktuelle SKI-udbud af Management Support er blevet evalueret i top på kvaliteten af vores metoder/værktøjer, sektorindsigt/-viden og samspillet herimellem.

Find os på leverandørlisten til SKI, rammeaftale 17.11 Management Support, delaftale 5, der skaber grundlag for direkte tildeling af opgaver inden for udvikling af ledelse, medarbejdere, kultur, adfærd og personalepolitikker.

Se alle updates