– den offentlige sektor set med borgernes øjne

Af Malene Kjær-Jepsen og Anne Schødts, chefkonsulenter i Genitor og forfattere til bogen ”Kærlig hilsen fru Hansen, den offentlige sektor tilbage til virkeligheden”.

Et menneske vil bare ses som et menneske, men også som noget andet end andre mennesker.” 

Sådan siger kineseren San til sin danske kone i forfatter Jesper Wung Sung´s roman ”En anden gren”. Romanen er en fortælling om kærligheden og kulturmødet mellem Wung Sung´s kinesiske oldefar San Wung Sung, der kom til Danmark i starten af 1900-tallet som en levende rekvisit i Tivolis Kina-udstilling, og hans danske oldemor Ingeborg Danielsen.

Og hvad har det så at gøre med offentlig ledelse i 2019?

For os rammer ovenstående citat hovedet på sømmet i forhold til den opgave, som offentlige ledere står over for i disse år. At skabe rum og incitament til, at medarbejdere ser den enkelte borger som et menneske … Men også som noget andet end andre mennesker.

Set i det lys – udfordres så hele den måde, vi har bygget styringen af vores velfærdssamfund op på? Hvor systemet beskriver, mere eller mindre nøje, hvilke ydelser du kan få inden for gældende lovgivning og økonomiske ramme. Når budgetterne så ikke slår til, så skrues der på knapperne af systemet. Det kan resultere i færre pædagoger i børnehaverne eller, som det nær var ved at ske i en fynsk kommune, at de ældre går fra en standard med rengøring hver tredje uge til hver femte uge. Det er et velfærdssystem, der er bygget op ”indefra-ud” med systemet, som det der har alle svarene. Men hvad nu hvis vi i langt højere grad vendte det om – hvis vi udvikler velfærden og løser udfordringerne ”udefra-ind” og lader borgerne have definitionsretten på, hvad der skal til for, at de kan mest muligt selv. Hvis ikke systemet ser sig selv som hele løsningen, men giver plads til at borgeren selv kan definere, hvad der skal til. Hvis civilsamfundet og alt den aktivitet og energi, der bor i frivilligheden, foreningslivet, familien, naboskabet m.m., får lov til at være en del af en samlet løsning.

Det kræver, at vi gentænker, hvad en kommune overhovedet er? Er det en organisation med myndighedsafgørelser, ydelseskataloger og kerneopgaver, eller er en kommune et samfund bygget på relationer og samarbejde?

Læs hele artiklen i Politiken

Se alle updates