Den tyske realpolitiker Otto von Bismarck sagde engang, at politik er det muliges kunst. Når man nu ser, hvordan der føres valgkamp i nogle kommuner, så kan man tænke, at kommunalpolitisk lederskab er det umuliges kunst.

 

En kommunalbestyrelse består typisk af mellem 21 og 31 medlemmer. Med så mange medlemmer er det ifølge teorien svært at løse fælles opgaver sammen. Læg hertil, at medlemmerne er valgt til at være uenige (og at de skal genvælges). Og læg yderligere til, at medlemmerne er amatører. Ja, så er prognosen, at det bliver svært.

 

Stik mod alle odds er der mange kommuner, hvor det alligevel lykkes. Her evner kommunalbestyrelsen at udvikle, beslutte og gennemføre politik. Og den evner samtidig at sætte retning for hele den kommunale organisation og at skabe rammer, så kommunens ledere og medarbejdere kan løse de kommunale kerneopgaver. Her evner kommunalbestyrelsen den dobbeltrolle, det er at udøve klart politisk lederskab og at udøve god arbejdsgiveradfærd. Det kræver dygtige kommunalpolitikere, og dem er der heldigvis mange af.

 

Der er også nogle få kommunalbestyrelser, der ikke evner opgaven. Kæden hopper typisk af, fordi kommunalbestyrelsen (eller nogle af dens medlemmer) ikke er bevidste om, at de har en vigtig arbejdsgiverrolle i meget store driftsorganisationer. Det er eksempelvis de kommunalbestyrelser, der engagerer sig i en magtkamp mod deres egne embedsmænd uden at skele til, at den eneste helt sikre vinder af den kamp er nabokommunen. Og det er de kommunalpolitikere, der nu fører valgkamp på at ville fyre topembedsmænd, hvis de vinder valget.

 

Et ønske til alle de nyvalgte kommunalbestyrelser er, at de drøfter, hvordan de vil løfte deres arbejdsgiverrolle. Et andet ønske er, at kommunalbestyrelserne tillader sig selv løbende kompetenceudvikling. Det er der for få, som gør i dag. Når man er valgt, er man pr. definition kompetent, men det betyder ikke, at man er færdiguddannet.

 

Vi ønsker alle de mange kommunalpolitikere, der har viljen og formatet til at udøve politisk lederskab og samtidig udøve god arbejdsgiveradfærd et rigtigt godt valg og – ikke mindst – held og lykke i konstitueringen.

 

PS! Ordet amatør kommer af det latinske amare, der betyder elske. Og det udtrykker præcist, at kommunalpolitikere typisk engagerer sig af kærlighed til sagen og det lokale fællesskab. (Kommunal)politik er en tidskrævende affære, ofte slidsom og i langt, langt de fleste tilfælde dårlig lønnet.

 

Se alle updates