Ledelseskommissionen er i fuld gang med at afdække gruppen af offentlige ledere. Det kan umiddelbart forekomme at være en utaknemmelig opgave, og man kan frygte, at resultatet kun bliver et øjebliksbillede.

 

Ifølge en ny undersøgelse – fra en anden sektor – forventer syv ud af ti ledere, at det at lede en virksomhed om fem år kræver helt nye personlige ledelseskompetencer end dem, der benyttes i dag (Mandag Morgen, nr. 30). Det er let at forstå, hvis mange ledere får sved på panden: helt nye personlige ledelseskompetencer inden for fem år! Det lyder vildt – sikkert, fordi det er det. Det er svært at forstå, at så mange ledere kan have den forventning. Erfaringsbaseret kan det næppe være.

 

Tidligere professor Erik Johnsen sagde, at ledelse handler om at finde ud af, hvor man skal hen og at løse de problemer, der er forbundet med at nå derhen. Ledelse er et målsættende, problemløsende og kommunikerende samspil med andre. Ledelse er en adfærd, og den kan i princippet udøves af alle. Nogle har let ved at sætte mål, og de er gode til at problemløse og kommunikere med andre. De har generiske ledelseskompetencer. De har let ved at udøve ledelse, og de vil ofte gøre det – og gøre det uafhængigt af, om de har en formel lederposition. Andre har svært ved at sætte mål, løse problemer og kommunikere, og de vil sjældent udøve ledelse.

 

Man kan ikke beslutte sig for at lede andre, men andre kan vælge at lade sig lede, sagde en klog mand engang, og han tilføjede, at chefer ansættes én gang, og det sker fra oven. Ledere derimod vælges dagligt, og det sker nede fra. Hvis man reelt skal udøve ledelse, så skal man have ledelseslicens, og licens er som bekendt, noget vi giver til hinanden. Og dem som får det, det er typisk dem, som er givende; det er dem, der i relationer giver mere, end de tager. De har fokus på andres behov, og de hjælper andre også i situationer, hvor det ikke kan betale sig. De hjælper, fordi de er givere.

 

De gode offentlige ledere – dem der får ledelseslicens – er generøse i relationer. De er også robuste og rodfæstede; svære at slå ud af kurs. De er samvittighedsfulde og ansvarstagende; ambitiøse på andres og organisationens vegne. Og så er de i øvrigt også kendetegnet ved at være mentalt spændstige og godt begavede. De kan navigere i komplekse og foranderlige omgivelser, hvor dét, der er god ledelse hele tiden ændrer sig. Både op og ned, ind og ud.

 

Fordi ledelse altid er som aldrig før.

 

PS! Det var vist nok også Erik Johnsen, der opfandt begrebet ledelseslicens.