Innovationsminister Sophie Løhde har sagt, at hvis vi alene gør dét, vi plejer, så får vi det, vi plejer.

 

I det lys skal vi i Danmark holde op med at tale om talentpleje. For vi får for lidt, hvis vi på dét område fortsætter med at gøre det, vi altid har gjort. Der er behov for mange flere ledelsestalenter – særligt i den offentlige sektor.

 

Der ca. 45.000 ledere i den offentlige sektor. Rigtig mange af dem står overfor at gå på pension de næste år, og det vil indebære en kæmpe udfordring at tiltrække og kvalificere den næste generation af offentlige ledere. Og for lige at sætte problemet i relief: Knap 20% af de 18 – 30 årige siger i dag, at de ”helt sikkert” vil være ledere. Problemet er, at blandt disse siger 2 ud af 3, at de foretrækker et lederjob i den private sektor. Under hver 10. siger, at de foretrækker et lederjob i den offentlige sektor. Ja, – under hver 10.

 

Egentlig er det jo meget let. En klog kone har engang sagt, at det første man skal gøre, når man får en lederposition er, at se sig omkring og finde den, der kan tage over, hvis man får en tagsten i hovedet. Det er problemløsning i størrelse 1 – 1. Den ene leder finder den næste. Hvor svært kan det være? Tilsyneladende meget svært! Alle problemer har ifølge Ziggys lov en enkel løsning; og den er altid forkert. Der er simpelt hen alt for mange ledere, som vælger at afstive taget frem for at finde den potentielle afløser. Der er for få ledere, der påtager sig opgaven at finde afløseren, og det gælder fra de lokale institutionsledere og skoleledere til chefer for helt vitale samfundsinstitutioner. Og der er for mange direktører, der lader lederne slippe af sted med det.

 

Lad os for god ordens skyld understrege: Dette er ikke en opfordring til lukkede ansættelsesforløb eller nepotisme. Det handler ikke om, at den udpegede efterfølger skal have lederjobbet forærende, når chefen bliver ramt af tagstenen. Ledige stillinger skal slås op og alle kandidater – interne og eksterne – skal behandles ordentligt og lige. Og i parentes bemærket: det sker rent faktisk i langt, langt de fleste tilfælde i den offentlige sektor.

 

Pointen her er, at den gode leder sikrer sig, at der er kvalificerede kandidater, der er parate til at søge lederpositionen, når den bliver ledig. Den gode leder drager også omsorg for, at det ikke altid er afløseren, der rammes af de tagsten, der falder ned. Og den gode topchef holder lederen fast på begge opgaver.

 

Vi står overfor et presserende problem med at finde ledertalenter i den offentlige sektor. Der er tre løsninger:

1.          Find din afløser den dag, du bliver leder – eller gør ASAP.

2.         Start en mere systematisk ledertalentudvikling.

3.          Se igen under pkt. 1 eller 2.

 

Behøver vi tilføje, at vi i Genitor meget gerne hjælper med begge dele. Se mere på www.genitor.dk.

Se alle updates