Når man vasker trapper, så er det en god ide at starte oppefra. I ledelsesteorien er der formuleret en dominoteori. Den siger, at topledelsens adfærd smitter af nedad i ledelseshierarkiet og organisationen. Derfor bør man udvikle ledelse, ligesom man vasker trapper; start oppefra!

 

Den offentlige sektor er som bekendt kendetegnet ved at være politisk ledet, og derfor kan det være en god ide at starte ledelsesudvikling med fokus på det politiske lederskab. Det sker sjældent (læs: aldrig) i praksis. Og det er synd, fordi en spændende undersøgelse fra Lederne fra 2016 illustrerer, at der er behov for mere end pletvask.

 

I undersøgelsen spørges ledere om, hvad de selv oplever som de største hindringer for at udøve god ledelse. Ledere i den private sektor peger på følgende hindringer (i prioriteret rækkefølge): 1. ”For lidt tid til mine opgave”, 2. ”Uhensigtsmæssige systemer,værktøjer eller procedurer”og 3. ”Uklare eller skiftende signaler fra den øverste ledelse”. Ledere i den kommunale sektor oplever, at den største hindring er ”Den politiske virkelighed”.

 

På de næste pladser følger: ”For få økonomiske ressourcer” og ”Mange modsatrettede krav” (som formentlig også hænger sammen med den politiske virkelighed). Moderniseringsstyrelsen udgav for et par år siden en publikation om ”God arbejdsgiveradfærd”. Den siger, at god arbejdsgiveradfærd handler om, at ledelsen sikrer, at alle medarbejdere i organisationen har fokus på at brugt mest muligt af arbejdstiden på at levere på kerneopgaven, og at alle trives i arbejdet. Vi lader den stå et øjeblik! Når man ser på de samrådsspørgsmål, der stilles i Folketinget, og på de reorganiseringer, der gennemføres i centraladministrationen for at få en regeringskabale til at gå op, så får man indtryk af, at god arbejdsgiveradfærd ikke altid et bærende hensyn. Og når 14% af de kommunale chefer i en rundringning foretaget af tidsskriftet Kommunen oplever, at de enten er blevet bagtalt eller chikaneret af politikere, så har man indtryk af at god arbejdsgiveradfærd nogen gange er helt fraværende. Politikere har flere forskellige roller. En af de vigtige er at være arbejdsgiver for de offentlige chefer. Når man er valgt som politiker, så er man pr. definition kompetent – men det betyder ikke, at man en gang for alle er færdiguddannet.

 

Der er gode muligheder for at udvikle et politiske lederskab og for at udøve bedre arbejdsgiveradfærd. Men som Thomas A. Edison engang konstaterede, så går vi ofte glip af den gode mulighed, fordi den er klædt i blå kedeldragt og til forveksling ligner hårdt arbejde. Og ligesom det er hårdt arbejde at vaske trapper, så er det også hårdt arbejde at udvikle det politiske lederskab. Hårdt og beskidt; men nogen skal jo gøre det.

Se alle updates