Skanderborg Kommune  søger ny skoleleder og kontraktholder med en visionær og inspirerende ledelsesstil, der kan og vil videreføre de stærke Stjær’ske og Storring’ske traditioner og tage ansvar for etableringen af den kommende Landsbyordning Stjær, som træder i kraft den 1. januar 2022.
Stjærskolens dygtige skoleleder går på pension efter 23 år. Derfor skal Stjærskolen have en ny skoleleder, der pr. 1.januar 2022 bliver kontraktholder for Landsbyordningen Stjær.

En skole i særklasse

Stjærskolen er den skole i Skanderborg Kommune, som præsterer det højeste karaktergennemsnit for eleverne. Dette er blandt mange andre ting en konsekvens af den  kultur og  ambition , som er fundamentet for  Stjærskolen. Medarbejderne stiller høje krav til eleverne og sig selv, og forældrene følger aktivt og involverende med i og omkring skolen.

Som skoleleder på Stjærskolen får du det overordnede ansvar for skolens ledelse, drift, økonomi, resultat og udvikling. Du får ansvaret for at sikre, at Stjærskolen bevarer og videreudvikler sin særlige identitet og samtidig sikre en god og succesfuld overgang til landsbyordning fra januar 2022.

Stjærskolen er en lille skole med et enkelt spor fra 0.-9. klasse og tredive ansatte. Skolen prioriterer blandt andet de praktiske og musiske fag, og har desuden en stolt tradition for udlandsophold og samarbejder med skoler i udlandet.

Alle børn fra 0 – 16 år

Overgangen til landsbyordning betyder blandt andet, at den nye skoleleder og kontraktholder også skal have et nul til seksårs perspektiv, og dermed sikrer en vellykket sammenlægning af Stjærskolen og Stjær/Storring Børnehus i distriktet. Landsbyordningen er centrum i lokalsamfundet. Stærke initiativer i lokalsamfundet som Stjær Kulturkraftværk og sportsforeningerne  benytter allerede i vid omfang  skolen og dens faciliteter. Der er en forventning om, at du som skoleleder og kontraktholder kan inspirere og medvirke til yderlig at udnytte potentialet ved landsbyordningen.

Du skal være landsbyordningens ansigt udadtil, når du bedriver omverdensledelse, og være god til at koble dig respektfyldt på både lokalsamfund, politiske strømninger og faglige netværk.

Dialogorienteret og inspirerende

Ideelt set er du læreruddannet eller har lignende grundfaglig uddannelse med didaktisk og pædagogisk baggrund. Du har samtidig erfaring med drift, administration og økonomistyring. Du har ledererfaring, eksempelvis som afdelingsleder eller viceskoleleder. Har du en lederuddannelse, vil det være en fordel.

Som skoleleder og kontraktholder for Landsbyordningen Stjær bliver du selvforvaltende kontraktholder efter Skanderborgmodellen. Du får således et stort ansvar og ledelsesrum og en unik mulighed for at sætte præg på de helt særlige muligheder, landsbyordningen giver i et ressourcestærkt lokalsamfund.

Er du nysgerrig?
Du finder yderligere oplysninger om jobbet i den uddybende job- og personprofil her.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Søren Buch, koncernchef for børn og unge, på tlf. 2070 1899, Charlotte Styver, chef for dagtilbud, PPR og sundhedstjenesten på tlf. 24998724 eller chefkonsulent i Genitor Evald Eriksen på tlf. 4057 8708 eller e-mailen ee@genitor.dk.

Alle interesserede ansøgere har mulighed for at få en rundvisning. Ønskes dette, kan der træffes aftale med Kristina M. Frost, medlem af ansættelsesudvalget via Stjærskolens sekretærer på tlf. 87942600.

Stillingen ønskes besat pr. 1.12.2021.

Ansøgningsfristen udløber den 24. september 2021
 

Ansøg