Chef for 1.600 medarbejdere, et budget på over 1 mia. kr. og ansvar for at sikre et højt kvalificeret socialfagligt tilbud til udsatte københavnere.

Vil du være med til at stå i spidsen for voksenområdet i landets største socialforvaltning? Så søg stillingen som borgercenterchef på voksenområdet.

Hvis du trives med stort ledelsesansvar for en organisation, der er til for at gøre en forskel for udsatte borgere, så er det her en meget attraktiv stilling. Vi tilbyder et spændende job med stort ansvar. Du får gode muligheder for at sætte nye dagsordener og ansvar for at sikre effektiv drift på et stort forvaltningsområde.

Borgercenter Voksne har myndigheds- og udføreansvar for voksne borgere med sociale og psykiske/psykiatriske problemstillinger, ansvar for stof- og alkoholbehandling samt den sociale hjemmepleje i Københavns Kommune. Borgercentret er et af forvaltningens tre borgercentre og har et årligt budget på knap 2,2 mia. kr., hvoraf du får direkte budgetansvar for godt 1 mia. kr. og ca. 1.600 medarbejdere på udførerområdet.

Du får ansvar for udføredelen af henholdsvis socialpsykiatrien, rusmiddelbehandling og indsatsen til udsatte københavnere. Lige nu er vi blandt andet i gang med at implementere en ny struktur for det socialpsykiatriske område, ligesom vi arbejder på en samlet faglig og økonomisk omstillingsplan for Borgercenter Voksne.

I tæt samspil med vicedirektøren og de to øvrige borgercenterchefer har du ansvar for den samlede drift og udvikling af Borgercenter Voksne, og I skal sammen sikre, at de politisk fastsatte målsætninger i Socialstrategien realiseres. Du fungerer godt og konstruktivt i vores ledelsesteam, hvor vi – i tæt samarbejde med direktionen – lægger de strategiske spor, der skal sikre, at udsatte københavnere oplever høj faglighed, kvalitet og god service i deres kontakt med Socialforvaltningen.

Du bliver en del af en spændende og levende arbejdsplads med højt ambitionsniveau og dygtige og engagerede medarbejdere. Du og den øvrige ledelse af borgercentret har en faglig kompetent stab og kan trække på mange faglige ressourcer.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du med afsæt i en relevant videregående uddannelse har en tung ledelseserfaring fra et større driftsområde i en politisk styret organisation og har erfaring med ledelse af ledere. Vi forventer, at du kan dokumentere gode resultater både i forhold til kvalitet og effektivitet i borgerrettede aktiviteter og i succesfuld gennemførelse af større forandringsprojekter.

Du udøver et visionært, udviklende og overbevisende lederskab med tydelig retning samt sikrer medindflydelse og engagement i organisationen. Du har en naturlig autoritet, er motiverende, tillidsvækkende og kan samarbejde på alle niveauer.

Du skal brænde for socialområdet og for en ledelseskultur, der sikrer, at forvaltningens tilbud er præget af tillid, dialog, medindflydelse og fokus på borgernes ønsker og behov. Du skal være med til at formidle politiske beslutninger og strategier og fastholde kurs og mål i en hverdag præget af høj kompleksitet og behov for klar prioritering af ressourcerne. Du skal derfor også trives med at ”stå på ølkassen”. Du skal understøtte trivsel og arbejdsfællesskaber mellem medarbejdere og ledere på alle niveauer.

Kernen i borgercentrets eksistensberettigelse er at skabe sammenhængende og udviklende indsatser med fokus på den enkelte borgers ressourcer og ønsker. For at få succes i stillingen skal du derfor også bidrage til at sikre tæt sammenhæng mellem myndigheds- og udførerområderne i borgercenteret, så det er vigtigt, at du er en god relationsopbygger og kan lede i samarbejde med andre.

Du finder yderligere oplysninger om organisering, indsatser og ansvarsområder i Borgercenter Voksne på www.kk.dk/bcv.
Yderligere oplysninger om Socialforvaltningen finder du på www.kk.dk.

Ansættelsesproces og kontakt
Stillingen er til besættelse senest den 1. januar 2021.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Vi forventer at afholde første og anden samtalerunde henholdsvis i ugerne 47 og 48. Som led i ansættelsesforløbet afholder vi test mellem første og anden samtalerunde. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Anders Møller Jakobsen på 2912 7681 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587.

Søg via nedenstående link senest søndag den 8. november 2020

Ansøg