Kan du holde den faglige fane højt og videreudvikle kvaliteten i Pleje og Omsorg?
Tønder Kommune søger en ny fagchef med solid ledelseserfaring til at stå i spidsen for 1000 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og ledere. Politisk tæft, strategisk fokus og stærke relationskompetencer er afgørende for at lykkes i dette job.

Fagchefområdet er et af de største driftsområder i Tønder Kommune. Det er særdeles veldrevet med stærkt fokus på høj faglighed, sikker drift og økonomistyring. Tønder Kommune ønsker at fortsætte den sikre drift på området. Der er dog også et stort behov for at tænke nye tanker og skabe udvikling, som understøtter den demografiske udvikling med flere ældre, og ældre der – heldigvis – lever længere.

Der lægges stor vægt på, at alle på fagchefniveauet holder et strategisk fokus og arbejder på tværs af fagområderne. Som chef i Tønder skal man ville fællesskabet.

Med denne stilling får du chancen for at blive spiller på et stærkt hold, der er båret af værdier og relationer. Her hersker en helt særlig Tønder-ånd, hvor man arbejder professionelt i et uhøjtideligt miljø. Her er et mindset om selv at tage initiativ og skabe udvikling. Der kommer ikke nogen udefra og gør det.

Tønder Kommune er veldrevet med høj kvalitet i kerneydelserne, styr på økonomien og mange spændende udviklingstiltag. Organisationsstrukturen er flad, og man kan altid komme i dialog med hinanden uanset organisatorisk niveau. Det betyder bl.a., at beslutningsvejene er korte, og idéer bliver omsat til handling. 
”Her er vi dygtige til at finde løsninger, fordi vi taler sammen”. Citat direktør Jan Præstholm, Tønder Kommune.

Strategisk fokus
Tønder Kommune har ambitiøse politikere som gerne vil udvikle kommunen endnu mere og gerne med et langt sigte. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Visions- og Strategiplan, der sætter retning for indsatser inden for sundhed, uddannelse, vækst i erhverv og turisme samt bæredygtige bosætningsmiljøer.

Til at føre den politiske Visions- og Strategiplan ud i livet, står Tønder Kommunes ledelse i spidsen for et stort, strategisk udviklingsprojekt med kulturforandring for alle 3.800 medarbejdere. Det handler om organisatorisk læring og samskabelse. Det handler om nye og smartere måder at løse kerneopgaverne på med særligt fokus på områderne: uddannelse, beskæftigelse, mestring af eget liv samt erhvervsudvikling.

Relationer
Du skaber langsigtede resultater i samspil med lederne i Pleje og Omsorg, og gennem disse når du ud til medarbejdere i hele fagchefområdet. På tværs af organisationen deler du viden og går i dialog om tværgående temaer – især i fora med kommunens øvrige fagchefer og direktører. Du indgår i tætte samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere og sætter Tønder Kommune på landkortet som en kvalitetsbevidst og seriøs samarbejdspartner. Du indgår i eksisterende netværk og etablerer nye strategiske partnerskaber med relevante parter. I forhold til den politiske del af organisationen går du i dialog med politikerne, og bliver kendt som en troværdig og ambitiøs embedsmand.

Ansøgning og kontakt
Du kan se mere om stillingen i den uddybende job- og personprofil(pdf) her. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Jesper Lund Madsen, Genitor på telefon 2289 8525 – mail jlm@genitor.dk eller direktør Jan Præstholm på telefon 2872 5248 – mail japra@toender.dk . Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via knappen nedenfor. Ansøgningsfristen udløber den 7. marts 2021. Angiv venligst fortrolig mailadresse og telefonnummer til efterfølgende kommunikation.

 

Ansøg