Genopslag
Ung enhed i hjertet af Danmarks største socialforvaltning søger leder.

Kan du lede og videreudvikle en indkøbsenhed i en af landets største forvaltninger? Evner du at skabe trivsel og en inddragende kultur? Kan du omsætte medarbejdernes arbejdsglæde og stærke fagligheder ind i den fælles opgaveløsning? Så er du måske vores nye indkøbschef.

Du får en central rolle i forhold til at professionalisere indkøb på tværs af en stor og faglig kompleks organisation med mange opgavetyper og snitflader. Du skal bidrage til at realisere en politisk og administrativ ambition om, at forvaltningens ressourcer anvendes bedst muligt til gavn for borgerne i København. Da det er en relativt ny indkøbsenhed, vil du få rig mulighed for selv at påvirke og præge i takt med, at der opstår nye behov og muligheder.

Der er nok at tage fat på! Socialforvaltningen køber ind for ca. 2 mia. kr. årligt, hvoraf omkring halvdelen udgøres af socialfaglige køb i form af fx døgnophold, kontaktpersonsindsatser m.v. Et væsentligt element i enhedens succes er derfor evnen og viljen til at skabe resultater hele vejen fra forhandlingsmødet til forankringen af resultaterne på tværs af organisatoriske og faglige skel.

Du bliver leder for fem medarbejdere, herunder to konsulenter på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde, to indkøbspartnere primært målrettet ikke-faglige køb og en controller. Du refererer til kontorchefen for Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK), som er en del af Socialforvaltningens centrale kontorer, beliggende i Bernstorffsgade 17 tæt på Københavns Hovedbanegård.

Opgaven
Du får ansvaret for at lede og videreudvikle forvaltningens centrale Indkøbsenhed. Du skal fortsætte professionaliseringen af indkøbsområdet på tværs af forvaltningen. Du skal gøre dette i tæt samspil med borgercentrene, kontorchefen for CIK og dine dygtige medarbejdere. I skal sammen finde, udvikle og implementere de bedste løsninger, der balancerer kommercielle og socialfaglige hensyn. Dette vil fordre, at du har en klar forståelse for at manøvrere i et politisk styret system og en forståelse for de muligheder og begrænsninger, dette giver.

Vi er godt på vej, men der er stadig et godt stykke vej til målet om at strømline og koordinere Socialforvaltningens indkøbsprocesser og -organisation og derigennem realisere et forventet, fagligt og økonomisk potentiale på et tocifret millionbeløb årligt. Potentialet skal indfris ved at skabe, vedligeholde og videreudvikle effektive indkøbsarbejdsgange, forhandlingskompetencer, efterspørgselsstyring, markedsafprøvning, kontraktstyring, m.m. Dit primære succeskriterium er at indfri dette potentiale uden at gå på kompromis med kvaliteten af forvaltningens ydelser til borgerne.

Indkøbsenheden er rammesættende og understøttende i forhold til borgercentrene, der også fremover vil foretage langt hovedparten af indkøbene. Evnen til at lykkes via andre er derfor helt central ift. enhedens og indkøbschefens arbejde og muligheden for at opnå de økonomiske målsætninger.

Indkøbschefen vil have en meget udadvendt rolle både i Socialforvaltningen, i Københavns Kommune og i forhold til markedet, da der er mange interessenter forbundet med Socialforvaltningens indkøb. Du er derfor naturligt tillidsvækkende og har stærke, relationelle kompetencer.

Om dig
Vi forventer, at du:

  • har en relevant videregående uddannelse
  • har omfattende erfaring med indkøb, forhandling og leverandørstyring inden for den offentlige sektor
  • kan navigere i en stor og kompleks politisk styret organisation
  • har erfaring med eller kendskab til et af de store velfærdsområder i kommunen – gerne det sociale område
  • har erfaringer med ledelse; evt. via ledelse af større projekter
  • evner og praktiserer ledelse baseret på tillid, ansvarsfordeling, anerkendelse og frihed under ansvar i en enhed, hvor både fagligheder og de enkelte opgaver spænder meget bredt
  • er selvstændig ift. planlægning og prioritering af dine arbejdsopgaver og forventer det samme af dine medarbejdere
  • har relationelle kompetencer, der hjælper dig i samarbejdet om at nå i mål med opgaverne
  • kommunikerer godt og motiverende både skriftligt og mundtligt
  • er hjælpsom og i besiddelse af godt humør med lyst til at bidrage positivt til og aktivt indgå i enhedens opgaveløsning, herunder at påtage dig konkrete arbejdsopgaver
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn og forventes at indplaceres som chefkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og til tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Socialforvaltningen skaber effektive fremskridt til gavn for borgerne i kommunen. På kk.dk kan du læse mere om Københavns Kommune og Socialforvaltningens arbejdsområder.

Du kan få mere at vide om jobbet og arbejdspladsen ved at kontakte kontorchef Lone Berner Wolff på 2498 1045 eller Jens Marcussen, Genitor, på 3141 0587.

Søg via knappen nedenfor senest onsdag den 8. december 2021
Ansættelsessamtaler afholdes den 9. december, og 2. samtale afholdes den 16. december. Der er et testforløb hos Genitor mellem samtalerne.

Om Socialforvaltningen
Socialforvaltningen i Københavns Kommune er landets største socialforvaltning og har ansvaret for kommunens tilbud til københavnere med særlige behov, herunder borgere med handicap, sindslidelse, misbrug eller hjemløseproblematikker og udsatte børn, unge og deres familier. Socialforvaltningen har over 200 arbejdspladser og godt 8.000 medarbejdere samt et samlet budget på ca. 5,8 mia. kr.
Socialforvaltningens mission er at bidrage til, at alle københavnere - uanset livsvilkår - får mulighed for at udnytte egne ressourcer samt udfolde og realisere egne potentialer bedst muligt.

Ansøg