Vil du stå i spidsen for et højt specialiseret kommunikationsteam, og har du ambitioner om at sætte et tydeligt aftryk på uddannelsessektoren? Kan du tænke i budskaber, og har du et godt blik for, hvordan klar og tydelig kommunikation kan være med til at styrke VIAs position som en af Danmarks største viden- og uddannelsesinstitutioner? Så er du måske vores nye leder af PR og intern kommunikation.

VIA University College søger snarest muligt en leder, der med solid kommunikationsfaglig baggrund og ledelsesmæssig ballast vil stå i spidsen for enheden PR og intern kommunikation. Enheden tæller otte kommunikationsspecialister, der i tæt samspil med topledelsen og den øvrige organisation varetager VIAs interne og eksterne kommunikation.

Du bliver en del af ledelsen for afdelingen Kommunikation, studieliv og internationalisering, hvor du sammen med tre andre enhedsledere vil referere til chef for afdelingen Lisbeth Katborg Bjerre. Afdelingens fire enheder er: PR og intern kommunikation, Rekruttering og branding, Global Engagement samt Studieliv.

Du vil have vigtige samarbejdsrum med resten af afdelingen i forhold til at styrke VIAs omdømme og sammenhængskraft og tiltrække motiverede og kvalificerede studerende til VIAs mange uddannelser.

Dine primære ansvarsområder
Enhedens overordnede opgave er at sikre kommunikation til organisationens interne og eksterne interessenter, så VIA fremstår som en professionel og sammenhængende organisation.
  • Du vil som leder stå i spidsen for en enhed på otte kommunikationsspecialister og være fagligt fyrtårn på området
  • Enheden understøtter bestyrelse, direktion, topledelse og den øvrige organisation med proaktivt (og reaktivt) at håndtere strategiske dagsordener indenfor professions- og forskningsformidling, issues management og pressehåndtering
  • Enheden har ligeledes et stort fokus på intern kommunikation, hvor du også selv vil løse opgaver indenfor ledelsesrådgivning.

Din profil
Vi forestiller os, at du...
  • Har en kandidatuddannelse eller journalistisk uddannelse har ledelseserfaring og mod og lyst til at gå ind i den faglige sparring og løbende opgaveprioritering for et team af selvledende specialister
  • Er passioneret om at få dine medarbejdere til at vokse både individuelt og som team. Du evner at motivere og skabe holdånd - også når bølgerne går højt, og opgaverne bliver svære
  • Kan begå dig på ledelsesgangen i en politisk styret organisation
  • Er vant til at tænke kommunikation som et strategisk redskab til at understøtte organisationens overordnede mål
  • Har stor online forståelse, da vores primære kommunikationskanaler er digitale
  • Er udadvendt og trives i et arbejdsmiljø med en uformel og fri tone.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker efter Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og forskningsministeriets område. Ansættelsen er uden højeste arbejdstid.

Dit hovedarbejdssted bliver vores campus Aarhus N. Vi har campusser i otte byer i Region Midtjylland, så kørekort og egen bil vil være en fordel.

Ved at blive en del af VIA træder du ind i en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Der er højt til loftet og mange muligheder, herunder også gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af en organisation i bevægelse, hvor du får gode muligheder for at påvirke den videre udvikling. Ambitionen er, at VIA skal sætte aftryk på omverdenen og være til endnu større gavn for studerende, aftagere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Dét håber vi, du har lyst til at bidrage til. 

VIAs vision for 2030 er gennemarbejdet og besluttet med udgangen af 2020. Du kan orientere dig i den her - VIAs vision 2030 | VIA.

For yderligere information om stillingen:
Har du spørgsmål til stillingen, så tag fat i chef for Kommunikation, studieliv og internationalisering Lisbeth Katborg Bjerre, T: +45 87 55 14 21, E: likb@via.dk.

Er du interesseret?
Lav en kort, målrettet ansøgning med CV og læg den ind på vores online rekrutteringssystem på via.dk/job senest 12. december. Vi regner med at holde 1. samtale 15. december og 2. samtale 20. december. VIA opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse, lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse
med rekruttering på dette link: 
https://via.career.emply.com/persondatapolitik.

Læs mere om VIA på
www.via.dk.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Ansøg