Vil du bidrage til udviklingen af Kalundborg Kommunes jobcenter, når fremtidens beskæftigelsesindsatser skal skabes? Kan du levere stærke resultater, når kommunens beskæftigelsesplan skal realiseres? Og vil du gøre en afgørende forskel for kommunens borgere og virksomheder?

Som afdelingsleder for Opkvalificering og Ordinære Løntimer står du i spidsen for indsatsen for nogle af de mest udsatte borgere i kommunen. Din afdeling varetager beskæftigelsesindsatsen for de målgrupper, der er længst fra arbejdsmarkedet, samt integration, herunder både myndighed og den virksomhedsrettede indsats. Afdelingen består af ca. 25 medarbejdere inkl. en faglig koordinator. Du refererer til arbejdsmarkedschefen og indgår i en ledergruppe med flere nye, engagerede kræfter. Du kommer ind på området som del af en organisationsforandring, hvor ledergruppen er ved at skabe en ny matrixstruktur, som du også får mulighed for at sætte dit præg på. Overskrifterne for organisationsforandringen er:

  • Tydelige faglige hovedveje
  • Øget brug af jobformidlerrollen
  • Øget fokus på tværgående ledelse på udvalgte områder/opgaver
  • Øget fokus på at opbygge en agil og fleksibel organisation.
Ledergruppen er kendetegnet ved stor åbenhed og et helhedsorienteret fokus på at løfte vores fælles kerneopgave. En af dine vigtigste opgaver bliver at sikre meningsfulde og virksomhedsrettede forløb for også de borgere, der har andre udfordringer end ledighed, herunder at udvikle og understøtte samarbejdet mellem rådgivere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter.

En anden vigtig ledelsesmæssig opgave ligger i, at du skal samle afdelingen på baggrund af den organisationsforandring, der er foretaget. Det er helt generelt dygtige og engagerede medarbejdere, og din opgave bliver fortsat at sikre den gode kultur og trivsel, at samle afdelingen om fælles retning og skabe fokus på høj faglighed gennem din egen personlige ledelsesstil.

Som medlem af ledergruppen i jobcenteret er det centralt at du  fuldt ud kan forpligte dig på disse fire værdier: at skabe gode effekter, at bidrage til høj faglighed og trivsel, at skabe værdi for borgerne og for virksomhederne samt at være frontløber for fælles retning i Kalundborg Kommune.

Kommunen er drevet af en stor udviklingslyst og har igangsat mange spændende initiativer – alle med samme drivkraft og formål om at skabe en afgørende forskel for kommunens borgere og virksomheder. Vi forventer, at du står på et stærkt fagligt grundlag med et dybtgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Du bidrager med ledelseserfaring – eller et stort ledelsespotentiale. Du har stærke relationelle kompetencer og er empatisk og lydhør. Du inviterer til samarbejde, ser potentialer og nytænker gerne i fællesskab med andre.

Dit nye lederteam glæder sig til samarbejdet med dig, hvor stærk ledelsesmæssig faglighed og opgaveløsning på tværs er nogle af nøgleordene.

Kalundborg Kommune tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge en fleksibel arbejdsdag. Der er gode offentlige transportforbindelser og kun en transporttid på 50 minutter fra eksempelvis Roskilde og en time og et kvarter fra København i bil.

Hør podcasten, hvor arbejdsmarkedschefen fortæller om sin måde at anvende transporttiden effektivt på: https://www.podbean.com/eu/pb-kkkrs-f1545e.

Læs mere om arbejdspladsen, opgaver og forventninger i den uddybende job- og personprofil

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard på mailen lasse.bjerregaard@kalundborg.dk eller SMS til 911 68735.

Du kan søge stillingen ved at klikke på ansøgerknappen nedenfor. 

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2022.
 

Ansøg