Har du solid erfaring med HR-området? Er du leder, og kan du navigere sikkert i en politisk styret organisation? Så er du måske den nye teamleder til vores HR-team.

HR-området har stort politisk og strategisk fokus i Københavns Kommune og i Økonomiforvaltningen. Koncern HR sætter og understøtter HR-dagsordenen i Økonomiforvaltningen og i samarbejde med de øvrige forvaltninger på tværs af Københavns Kommune. På den måde er vi med til at skabe sammenhængskraft, en fælles arbejdsgivervinkel, rammer for god ledelse og et godt arbejdsmiljø. Koncern HR består af to teams: et Ligestillingsteam og et HR-team.

Om HR-teamet
Vi søger en teamleder til HR-teamet. Teamet består af en teamleder (dig) og 14 dygtige og engagerede medarbejdere. HR-teamet varetager opgaver indenfor følgende fire områder:

  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • Sygefravær, støttet beskæftigelse og HR-data
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sekretariatsbetjening af MED-udvalg, politikudvikling og HR-partnerfunktion
Nogle af opgaverne går på tværs af Københavns Kommune, andre går på tværs af Økonomiforvaltningen og endelig varetages opgaver i de enkelte koncernenheder i Økonomiforvaltningen.

Et udpluk af det næste halve års leverancer kan give dig et indtryk af, hvad der venter dig:
  • Implementering af nyt onboardingprogram for nye ledere i Københavns Kommune
  • Evaluering af Økonomiforvaltningens MUS-koncept og evt. udvikling af et nyt
  • Indsatser i relation til ledelsesudvikling i Økonomiforvaltningen
  • Udvikling af effektmålinger og bedre brug af HR-data
  • Implementering af tværgående karriere- og talentudviklingsforløb i Økonomiforvaltningen
  • Minitrivselsundersøgelser i Økonomiforvaltningens enheder og planlægning af Københavns Kommunes store trivselsundersøgelse i 2023

Din opgave
Der venter dig en spændende ledelsesopgave, hvor du skal navigere i en stor og kompleks organisation med mange forskellige interessenter. Du bliver personaleleder for teamets medarbejdere og får ansvar for den daglige koordinering og prioritering af teamets opgaver. Samtidig står du for den løbende faglige sparring og rammesætning med medarbejderne omkring processer, konceptudvikling, opfølgning og afrapportering – dette i tæt samarbejde med kontorchefen.

Du bliver en del af ledergruppen i Koncern HR, der udover dig består af teamlederen for vores Ligestillingsteam og en kontorchef. Vores hverdag er spændende og med stor afveksling. Vi gør en dyd ud af det tværgående samarbejde, både i kontoret, i vores center og med vores mange samarbejdspartnere. Du får derfor et job, hvor du skal kunne beherske såvel ledelse i eget team som opad og til siden, ligesom du skal bidrage til at udbygge relationerne til vores interessenter.

Koncern HR er et stærkt arbejdsfællesskab med ca. 20 kolleger, som brænder for opgaven og har et stort fagligt og socialt engagement.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende. Det er vigtigt, at du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har stort kendskab til administrative sagsgange. Du har samtidig solid erfaring med HR-området og erfaring med personaleledelse.

Som person og leder er du inddragende, motiverende og med god gennemslagskraft. Du er en dygtig formidler, er god til sagsstyringsprocesser og arbejder struktureret. Du trives i en hverdag med mange typer af opgaver, du er løsnings- og helhedsorienteret og ser sammenhænge på tværs af opgaver og tiltag. Dine omgivelser kan mærke, at du holder af mennesker og er en nærværende personaleleder. Derudover har du solide samarbejdsevner, du bidrager positivt til arbejdsfællesskabet, er vant til at rådgive og vejlede og evner at gå på tværs i en stor og mangfoldig organisation.

Om Koncern HR
Koncern HRs opgave er at understøtte forvaltningens enheder inden for ledelses- og organisationsudvikling, arbejdsmiljø, sygefravær, personalepolitikker og MED-sekretariatsbetjening. Samtidig er vi ansvarlige for en række HR-opgaver på tværs af Københavns Kommune, fx ligestilling, trivselsundersøgelser, politikker, sygefraværsstrategi, kommunens fælles lederprogram mv. Vi udvikler løbende vores processer og leverancer, og vi har fokus på at være en professionel, værdiskabende og proaktiv samarbejdspartner, som leverer HR-ydelser af høj kvalitet. Koncern HR er organisatorisk forankret i Koncernservice, som du kan læse mere om her: www.koncernservice.kk.dk.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. oktober 2022. Du bliver indplaceret som chefkonsulent på AC-overenskomsten med mulighed for at forhandle tillæg.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Nina Allin på 2838 0511.

Søg via linket senest søndag den 14. august 2022
Vi forventer at holde samtaler torsdag den 18. august og torsdag den 25. august. Mellem samtalerne vil der være et testforløb.

Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

Ansøg