Økonomiforvaltningen søger en kontorchef til at stå i spidsen for forvaltningens økonomistyring og kommunens indkøbspolitik. Du skal med sikker hånd kunne styre den samlede økonomi i en stor, tværgående forvaltning i Danmarks største kommune. Herudover skal du kunne sætte retning for og effektivt implementere en højt prioriteret indkøbspolitik på tværs af kommunens syv forvaltninger. Det er store og spændende opgaver, som du skal løse sammen med 26 dygtige og engagerede medarbejdere, heraf to teamledere, fordelt på to teams.

Om stillingen
Som kontorchef i Kontor for Koncernøkonomi og Indkøb skal du sikre en fælles budget- og økonomistyring i tæt samarbejde med økonomicheferne i forvaltningens fire koncernenheder: Koncernservice, Koncern IT, Københavns Ejendomme og Indkøb samt Byggeri København. Det er derfor vigtigt, at du er garant for sikker drift og knivskarp på at identificere risikoområder med behov for øget fokus. Du skal evne at finde nye løsninger, implementere nye forretningsgange og kunne spille aktivt ind i de politiske prioriteringer i forbindelse med anlægsbudgetter og budgetforhandlinger.

For at lykkes i stillingen skal du være god til at sætte retning, navigere i komplekse processer og skabe gode samarbejdsrelationer. Med de evner vil du have gode forudsætninger for at lykkes med f.eks. en effektiv implementering af Københavns Kommunes indkøbspolitik, som har stor politisk bevågenhed, og som er afgørende for at realisere kommunens ambitiøse målsætninger på både klima-, erhvervs- og CSR-området.

Du bliver chef for et stærkt hold på i alt 26 dygtige medarbejdere, herunder både generalister, specialister og to teamledere. Du vil have ansvaret for bl.a. at

  • Koordinere forvaltningens samlede økonomi
  • Varetage kommunens overordnede politik og strategi ift. udbud og indkøb
  • Sikre og videreudvikle et fortsat højt serviceniveau i sekretærenheden
  • Stå i spidsen for bl.a. Rådhusets årlige lønforhandlinger, ledelsesinformation, udvikle og implementere nye forretningsgange samt indkøb, fakturahåndtering og compliance på indkøbsområdet
  • Varetage rollen som bindeled mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontoret er en del af Center for Økonomi, der består af 6 kontorer med i alt cirka 90 medarbejdere, som varetager opgaver ifm. fx direktions- og politikerbetjening, budgetforhandlinger, regnskab, digitalisering, sekretærbetjening og med samarbejdsflader ud i alle kommunens syv forvaltninger. I Center for Økonomi er det vigtigt for os at være en arbejdsplads med højt fagligt niveau, gode samarbejdsevner, et godt kollegaskab og med plads til at det skal være sjovt og rart at gå på arbejde – også som chef. Vi afholder et årligt centerseminar, sommerfest, julefrokost, fredagsbar, teamdage og blandt medarbejderne er der flere, der vinterbader, har vinklub mv.

Dine kvalifikationer
Det er et krav, at du har en relevant videregående uddannelse, og vi lægger herudover vægt på:
  • At du tænker strategisk, har politisk tæft og har et skarpt blik for at udvikle og kvalitetssikre oplæg til det politiske niveau
  • At du har stærke samarbejdsevner og evner at løse problemer i samarbejde med forvaltningerne og koncernenhederne og med et stærkt fokus på at sikre fremdrift
  • At du har erfaring med ledelse, og at du som leder har en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil med fokus på at få det bedste frem i hver enkelt af dine medarbejdere
  • At du tør gå foran, er resultatorienteret og kan sætte retning for både kontoret, Rådhuset og Økonomiforvaltningen
  • At du har erfaring med økonomistyring, politisk betjening og arbejdet i en politisk styret organisation
Du får hos os
Vi tilbyder et job i et udfordrende, afvekslende og løsningsorienteret arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på god kommunikation, trivsel og tillidsbaseret ledelse. Du vil blive en del af et stærkt hold af ledere, der prioriterer ledelsesopgaven højt, og hvor der er stort fokus på at kunne udvikle sig som leder, sparre med hinanden og løfte i fællesskab. Du vil i stillingen have tæt kontakt med de øvrige koncernenheder i Økonomiforvaltningen samt kommunens øvrige forvaltninger. Stillingen rummer gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Dit arbejdssted er Københavns Rådhus.

Ansættelsesvilkår
Vi tilbyder løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Løn er efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsesdatoen forventes at være 1. april 2023 eller hurtigst muligt.

Vil du vide mere?
Læs mere om Københavns Kommune og Økonomiforvaltningen på www.kk.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør i Økonomiforvaltningen Mads Grønvall på 2677 2126 eller mail mg@kk.dk.

Søg via linket senest onsdag den 8. februar 2023
Vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler i uge 8 og 9. Vi bruger test undervejs i rekrutteringsforløbet.

Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, ligestilling, fysisk planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

Ansøg