Vil du være en del af ledelsen i et fagligt stærkt Center for Diabetes og Hjertesygdomme med ambition om at være nationalt og internationalt fagligt fyrtårn indenfor sit felt? Og er du en dygtig og nærværende personaleleder, der kan stå i spidsen for driften af diabetes- og hjerteområdet? Så er du måske vores nye afdelingsleder.

Som afdelingsleder i Center for Diabetes og Hjertesygdomme træder du ind i Danmarks største kommunale rehabiliteringscenter for diabetes og hjertesygdomme. Vi er et ambitiøst og visionært center med det mål, at flere københavnere med diabetes og hjertesygdomme mestrer hverdagslivet og fastholder gode vaner efter endt forløb, således at livskvaliteten øges, og københavnerne sikres lige muligheder for et godt og langt liv.

Som afdelingsleder for Afdeling for Diabetes og Hjerterehabilitering får du en vigtig personaleledelsesopgave og ansvar for 26 fagligt kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på tre teams med hver sin faglige teamkoordinator. Centret blev etableret i 2016 og blev i januar 2020 suppleret med hjerteområdet med det formål at sikre sammenhæng og stærk synergi mellem de to faglige felter: diabetes og hjertesygdomme. Som afdelingsleder står du i spidsen for begge områder med fokus på at sikre en stabil drift og en ensartet høj faglig kvalitet samt understøtte en god fusionsproces, som har været længe undervejs pga. Covid-19.

Du vil indgå i et nyetableret ledelsesteam sammen med centerchefen og afdelingslederne for Viden og Udvikling og Administrationen. For at lykkes med vores mål ved vi, at udvikling og drift skal gå hånd i hånd. Du vil derfor i tæt samarbejde med den øvrige ledelse få ansvaret for at udvikle, formidle og implementere vores strategi. Sammen skaber vi en fælles retning i centret, og du har et særligt fokus på at sikre sammenhæng på tværs af de tre teams, som du får ansvaret for.

Vi forventer, at du er fagligt velfunderet med erfaring indenfor personale-, drifts- og forandringsledelse. Du har en sundhedsfaglig relevant uddannelse. Som leder er du nærværende og synlig. Du ser potentialet i andre og er god til at skabe tillidsfulde relationer. Du kan prioritere og har modet og evnen til at træffe beslutninger og omsætte dem til relevant handling.

Yderligere oplysninger
Du finder en uddybende profil her, hvor du bl.a. kan blive klogere på forventninger, muligheder og ansvarsområder. Du finder også en beskrivelse af ansættelsesprocessen.

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Charlotte Glümer på fs0h@kk.dk eller 4255 1855.

Søg via linket senest mandag den 6. december 2021

Ansøg