Vil du være med til at udvikle økonomistyringen i landets hurtigst voksende kommune, der har masser af nye borgere og arbejdspladser på vej?

Vil du være chef i en meget velfungerende og velledet hovedstadskommune, der rager op i det kommunale landskab, og som løbende udvikler og fornyr den kommunale opgaveløsning?

Og vil du være en tæt sparringspartner for den politiske ledelse og direktionen?
Så søg den ledige stilling som økonomichef i Høje-Taastrup Kommune.


Som ny økonomichef skal du være med til at fastholde sikker drift og styring og samtidig proaktivt udvikle en økonomisk styringsmodel, der på kort og lang sigt giver den politiske ledelse handlefrihed, og som understøtter ledernes ledelsesrum.

Du skal lede et stærkt økonomicenter med fagligt dygtige ledere og medarbejdere, og du indgår i kommunens strategiske chefforum. Du skal rådgive, understøtte og udfordre politikere og lederkolleger, og du skal bidrage til det åbne og tillidsfulde samarbejde, der kendetegner hele kommunen.

Vi forventer, at du som ny økonomichef har en stærk faglighed – både økonomifagligt og ledelsesfagligt. Du har erfaring med offentlig økonomistyring herunder budgetprocesser, du har ledet dygtige fagfolk, og du har vist, at du kan navigere sikkert i en politisk styret organisation.

Du kan læse mere om stillingen og andre krav og forventninger i en uddybende job- og personprofil (pdf). På Høje-Tasastrup Kommunes hjemmeside kan du se information om kommunen. Du er også velkommen til at kontakte kommunaldirektør Lars Holte, som du kommer til at referere til, på telefon 2342 8731 eller partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen på telefon 3141 0563 for en fortrolig samtale.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter aftale om aflønning af chefer. Dine kvalifikationer er afgørende, men der tages udgangspunkt i en årsløn på ca. 750.000 – 800.000 kr. ekskl. pension. Hertil kommer mulighed for resultatløn på op til 50.000 kr. årligt.

Ansøgningsfristen udløber den 12. april 2021 – ansættelsesprocessen står beskrevet i job- og personprofilen.

Ansøg