Vil du være med til at forme og udvikle tværprofessionelle indsatser for børn, unge og deres familier i Gladsaxe Kommune? Er du god til at skabe følgeskab og befinder du dig godt i tværfaglige og netværksprægede sammenhænge? Så søg jobbet som PPR-leder i Familie og Rådgivning i dag!

Fagligt stærk leder
Vi søger en erfaren leder, der kan varetage den strategiske og daglige ledelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), bestående af 75 medarbejdere og fire teamledere, i Gladsaxe Kommune.

Du er god til at skabe samarbejde og god til at lede og være i forandringsprocesser. Vi står i en stor forandringsproces, som vi forventer varer 4-5 år. Denne forandring kalder vi ”Deltagelsesmuligheder for alle”. Vi rykker ud af rådhuset og ud på skoler og dagtilbud, hvor vi skal arbejde endnu mere på tværs af professioner og afdelinger. Vi ønsker at anvende ressourcerne tidligere og tættere på barnets hverdag, så vanskelighederne ikke når at vokse sig for store. Derfor er det vigtigt at du er god til at formidle og sætte retning. Det er måske et slidt udtryk, men du skal kunne ”stå på ølkassen” og både dele visioner og svare på spørgsmål.

Du skal også stå i spidsen for vores tætte samarbejde med Dagtilbud. Det er et godt og konstruktivt samarbejde, som i 2023 vil skulle udvikles ift. at udvide ”Deltagelsesmuligheder for alle” til også at inkludere Dagtilbud.

Du har erfaring med at lede ledere. Der er fire teamledere, som tilsammen leder ti tværfaglige distriktsteams. De fire teamledere har varierende erfaring med ledelse og derfor er det vigtigt, at du kan være tæt på ledelsesopgaven, når der er brug for det, at du kan facilitere gensidig sparring i gruppen af teamledere. Du har et skarpt blik for både menneskelige og økonomiske ressourcer. Det er vigtigt – også for familierne – at vi løser opgaverne effektivt og får mest muligt værdi for den tid og de penge vi har til rådighed.

Hvad bliver du en del af?
Du bliver en del af en velfungerende ledergruppe, som er kendetegnet ved at arbejde meget på tværs. Du får nærværende og engagerede lederkolleger, hvor vi sparrer med hinanden og har mange gode drøftelser, der gør, at vi sammen både skaber og forankrer strategier. Ledergruppen sætter også en ære i, at der er styr på driften, så indimellem skal du være klar til at drøfte samarbejdsflader og arbejdsgange i detaljen.

PPR indgår jævnligt i nye, spændende projekter. Vi har blandt andet i de sidste fire år været en del af spydspidsprojektet, STIME, som Gladsaxe Kommune har været med i fra starten. Det er et samarbejde mellem en række kommuner og psykiatrien i Region Hovedstaden om at gå nye veje, for tidligt at opspore mistrivsel og tilbyde en relevant og sammenhængende lokal indsats. (link vedr. STIME)

Gladsaxe Kommunes PPR er meget veletableret, og har fagligt dygtige medarbejdere og teamledere – det er et sted, medarbejderne gerne bliver i mange år. Kommunen har et stort spænd af borgere, og der er med andre ord alle tænkelige typer af familier, børn og unge.

Gladsaxe er også kendt for at være en børnekommune og har bl.a. indgået partnerskab med UNICEF om at blive certificeret børneby. Det er en ambitiøs kommune med mange egne, lokale tilbud og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Hvem er du
Vi forventer, at du som ny PPR-leder

  • er en erfaren leder, der er vant til at være leder for ledere eller har stort talent for at kunne tage det næste skridt – og har du erfaring med børne- og familieområdet, gerne i PPR, er det en meget stor fordel
  • er metodisk og fagligt stærk, vant til at gå forrest, sikre fagligt følgeskab og skabe kvalitet i arbejdet
  • er vant at opnå værdifulde resultater ved brug af tværprofessionelt samarbejde og har en naturlig respekt for andres faglige baggrunde
  • har gode relationelle egenskaber og bevæger dig nemt rundt mellem mange forskellige samarbejdspartnere
  • er en stærk kommunikatør og får både formidlet den gode historie og sat en tydelig retning
  • har en delegerende ledelsesstil og motiveres lige så meget af at stå bagved som af at gå forrest
LÆS DEN UDVIDEDE JOBPROFIL HER.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter kvalifikationer i overensstemmelse med overenskomst.

Yderligere information
På www.gladsaxe.dk kan du læse mere om kommunen.

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte chef for Familie & Rådgivning Anders Togsverd-Madum på mail andtog@gladsaxe.dk eller på telefon 23 65 38 31.

Ansættelsesproces
Gladsaxe Kommune har nedsat et bredt sammensat ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører ansættelsesprocessen. Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er 24. marts 2023 kl. 10.00.

Vi gennemfører to samtalerunder. Første samtalerunde afvikles i uge 13, og anden samtalerunde afvikles i uge 16. Mellem de to samtalerunder, i uge 15, gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer. Vi forventer tiltrædelse 1. juni 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøg