ARKEN søger en økonomichef, der motiveres af ansvaret for HR og en bred økonomiportefølje i en dynamisk og kompleks organisation. Rollen som økonomichef spænder vidt: fra strategiske rådgivningsopgaver til økonomi- og regnskabsopgaver, hvor du medvirker i driften.

Baggrund – kort om ARKEN
ARKEN er et statsanerkendt museum beliggende i Køge Bugt Strandpark syd for København. Museet har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst – samlingen indeholder flere end 400 værker. Det er dansk, nordisk og international samtidskunst primært fra perioden efter 1990.

Det er ARKENs vision, at et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på
den besøgendes virkelighed, således at den enkelte bliver klogere på sig selv og dermed på livet.

ARKEN er en kompleks organisation med mange forskellige funktioner: udstilling, butik, café og køkken. Du finder ARKENs organisationsdiagram her.


På ARKENs hjemmeside kan du læse mere om ARKEN, f.eks. om vision og mission, årsrapporter mv.: https://www.arken.dk.

Opgaven for den nye økonomichef
Som økonomichef for ARKEN får du ansvaret for alle strategiske og operationelle opgaver, der knytter sig til ARKENs økonomi. Du får herudover ansvaret for HR-området, der varetages af én medarbejder. Der vil endvidere blive tale om administrative opgaver efter nærmere aftale med direktøren.

Ledelsesopgaven omfatter personaleledelse af et lille, selvkørende team, der kender ARKENs økonomi og HR rigtig godt. Ledelsesopgaven rummer et strategisk aspekt: Du er direktørens og bestyrelsens økonomiske rådgiver, og du får bl.a. til opgave at fremlægge økonomien for bestyrelsen.

Opgaven er også operationel, og du skal derfor have lyst til at agere ’spillende træner’ og give en hånd med, hvor der er behov for det, f.eks. når der skal produceres budgetter og rapporter. Du kommer også til at spille en væsentlig rolle som økonomisk support og sparringspartner for afdelingslederne.

Som økonomichef får du således ansvar for at:

 • sikre og medvirke til udarbejdelsen af budgetter og regnskaber
 • sikre og medvirke til udarbejdelsen af løbende økonomirapportering til direktør og bestyrelse – og stå for præsentationen heraf over for bestyrelsen, hvorfor det således bliver et succeskriterium for dig at kunne levere agil ledelsesinformation
 • sikre den løbende budgetoverholdelse og overvåge den samlede økonomi, så der også skabes et vist råderum
 • sikre et fortsat godt og tillidsfuldt samspil med afdelingslederne om afdelingernes økonomi
 • sikre transparente processer omkring ARKENs økonomi – og at udmeldinger om økonomien sker i god tid og på en måde, der giver mening for ikke-økonomer
 • sikre en løbende, konstruktiv dialog om ARKENs økonomi med Slots- og Kulturstyrelsen
 • sikre en stabil drift af HR-området.

Profil for den nye økonomichef
ARKEN lægger vægt på, at du som kommende økonomichef kan dokumentere, at du besidder en række kvalifikationer og kompetencer (i uprioriteret rækkefølge):
 • Har en relevant økonomifaglig uddannelse og en solid regnskabsbaggrund
 • Kan zoome ind og ud på opgaver og problemer – fra det strategiske perspektiv til det helt opgavenære
 • Har politisk tæft og kan begå sig i bestyrelseslokalet
 • Er omgængelig og robust/rolig af natur, finder sin gennemslagskraft i en saglig, ordentlig tilgang til opgaverne og lader sig ikke overrumple, når dagsordenerne skifter
 • Er relationelt stærk og fleksibelt indstillet – kan omgås mange forskellige mennesker med forskellige fagligheder og afsæt
 • Er en god kommunikator af økonomi og evner at fremstille økonomiske problemstillinger, så ikke-økonomer kan bruge det til noget
 • Er struktureret – sikrer opfølgning.
Det er endvidere en betingelse, at du kan fremvise en ren straffeattest.

Flere oplysninger
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til museumsdirektør Christian Gether på tlf.  4354 0222 eller partner i konsulentvirksomheden Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231.

Ansættelsesvilkår og -betingelser
Forhandles konkret efter kvalifikationer. Du får ARKEN som dit daglige arbejdssted.

Ansættelsesprocessen
Konsulentvirksomheden Genitor medvirker ved ansættelsen af den nye økonomichef, og stillingen kan søges nedenfor.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022.

Den 1. februar mødes ansættelsesudvalget for at udvælge kandidater til første samtale.

Første samtalerunde afvikles den 3. februar, og anden samtalerunde afvikles den 23. februar.

Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.
 
På Genitors hjemmeside finder du en nærmere beskrivelse af testforløbet.

Forventet tiltrædelse er den 1. april 2022.

Ansøg