Du får en markant rolle i udviklingen af Aalborg Kommunes vækst og kommunens strategiske byudvikling. Du kan være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af Aalborg Kommunes fysiske rammer og få en afgørende rolle i fortsat at skabe en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Samarbejdet med borgerne og erhvervslivet er i fokus, og målet er klart: "Vi udvikler os sammen", og Aalborgs vækst skal fortsætte.

Aalborg Kommune søger en ny direktør til By og Land.
Du får en central placering i Aalborg Kommune, og du bliver en tæt sparringspartner med både rådmanden, By- og Landskabsudvalget og byrådet, ligesom du får en strategisk og udviklende rolle sammen med kommunens samlede direktørgruppe. Du bliver direktør for By og Land, for forvaltningens direktion og for ca. 600 kompetente chefer, ledere og medarbejdere.
By og Land har en særlig plads i Aalborg Kommune. Det er her, de store linjer tegnes, og af den grund står forvaltningen for en stor del af punkterne på byrådets møder.
Du skal – tydeligt og synligt – lede hele forvaltningens udvikling og drift, og du skal i et tæt og tillidsfuldt makkerskab med rådmanden sikre en velfungerende og stabil drift, der skaber plads til og fundament for et uafværgeligt ønske om fortsat udvikling.

Du får en kompleks hverdag – en hverdag, hvor hjulene konstant drejer rundt, hvor de strategiske dagsordener og initiativer præger dit arbejde, og hvor også den praksisnære virkelighed og de daglige opgaveløsninger en gang imellem banker på. Du skal derfor begå dig på mange arenaer, med både stor og lille, høj og lav. Desuden skal du navigere i en verden, hvor intensiteten fylder, hvor hensynene er mange, interesserne er komplekse og meningerne er markante, og hvor initiativerne både på kort og lang sigt spiller markant ind på borgernes virkelighed og hverdag.
Du skal proaktivt have fokus på og hånd i bæredygtigheds- og klimadagsordenen og den grønne omstilling.
Du kommer med en betydelig ledelseserfaring, med indsigt og erfaring fra et eller flere af forvaltningens områder og med tæft og snilde til at begå dig i en politisk hverdag. Du er nysgerrig, lyttende og inddragende, kommunikerer klart og har format til at tage tøjlerne - og også til at slippe dem igen.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen, som du finder her (PDF).
Har du allerede læst den, og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rådmand Jan Nymark Thaysen på tlf. 2520 2180, fungerende direktør Jørgen Litske Petersen på tlf. 4056 0515 eller partner og konsulent i Genitor Jesper Lund Madsen på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. august 2022.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen nedenfor.

Ansøg