På Rigshospitalet arbejder vi for at være til gavn for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. Vi er en del af et stærkt fællesskab, hvor vi sammen med vores kolleger på tværs af sundhedssektoren tager ansvar for, at alle patienter har adgang til den bedst mulige udredning og behandling. 

Til at understøtte dette arbejde søger vi en vicedirektør med ansvar for forskning, uddannelse og innovation. Stillingen er nyoprettet og et udtryk for, at vi anser forskning, uddannelse og innovation på tværs af fagligheder og professioner som kerneopgaver og forudsætningen for, at vi kan udvikle et sundhedsvæsen i balance. 

Organisatorisk indplaceres du som vicedirektør og indgår i Rigshospitalets direktion, som består af en hospitalsdirektør og ni vicedirektører. Vicedirektørerne er sidestillede og refererer til hospitalsdirektøren. Direktionen arbejder for at styrke og udvikle vores ledelsesfællesskab med fokus på sammenhængskraft, strategisk kapacitet og tydelige visioner og mål.

Sammen med politikerne i Region Hovedstaden har vi sat en ny retning for Rigshospitalet, og det vil være en vigtig opgave for forskningsdirektøren at bidrage til at omsætte hospitalets nye vision og strategi.

Med udgangspunkt i Region Hovedstadens værdier om tillid, åbenhed og helhedssyn arbejder vi kontinuerligt for at styrke sundhedsvæsenet som en attraktiv og meningsskabende arbejdsplads. Vi tror på, at vi ved at frisætte ledere og medarbejdere understøtter engagerede arbejdsfællesskaber, der har fokus på forebyggelse og helbredelse af sygdom, der vil skabe livskvalitet for den enkelte patient. 

Vi samarbejder tæt med sundhedsaktører på tværs af sektorer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og industri for at udvikle, optage og skalere innovative løsninger, nye kompetencer og arbejdsmetoder. I det arbejde kommer Rigshospitalets forskningsdirektør til at spille en helt central rolle. 

Om hospitalet 
Rigshospitalet er et specialiseret hospital for hele Danmark med behandling, forskning og uddannelse på højeste internationale niveau. Vores opgave er, i samarbejde med nationale og internationale sundhedsaktører, at sikre, at alle patienter – uanset hvor sjælden eller kompliceret deres sygdom er – får et behandlingstilbud af højeste faglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Rigshospitalet har en særlig status i det danske sundhedsvæsen med varetagelse af et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for Færøerne og Grønland. Alle lægefaglige specialer varetages på specialfunktionsniveau.

Vi har et budget på 9,5 mia. kr. og 12.000 ansatte, som arbejder på 440.000 m2 for at give 320.000 patienter den bedst mulige behandling, sygepleje og omsorg. Vi har til enhver tid 3.700 kolleger under uddannelse og 2.100 aktive forskere, heraf 175 professorer.

Vi lægger vægt på at være en dialogbaseret, tillidsfuld og rummelig arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Vi er drevet af vores fælles motivation for at gøre en forskel for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. 

Om opgaven
Vores nye kollega har med reference til hospitalsdirektøren det overordnede ansvar for forskning, uddannelse og innovation på Rigshospitalet. 

I dialog med hospitalets og sundhedsvæsenets mange aktører skal du sætte en klar strategisk retning for de tre områder, hvor du tager afsæt i de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for, og i visionen om at være til gavn. Det indebærer bl.a. et stærkt fokus på, at forskning, uddannelse og innovation understøtter og integreres i driften. Ligeledes er det afgørende, at du prioriterer alle tre discipliner og favner alle hospitalets fagligheder og professioner. 

En forudsætning for at lykkes i stillingen bliver at etablere et tillidsfuldt samarbejde med centerledelser, afdelingsledelser og nøglepersoner inden for forskning, uddannelse og innovation. 

Som en del af direktionen har forskningsdirektøren et medansvar for, at Rigshospitalet drives og udvikles, så den enkelte patient mødes med omsorg og tilbud om den bedst mulige behandling, og så Rigshospitalet bidrager til at understøtte og være til gavn for det samlede sundhedsvæsen. 

Du vil skulle repræsentere hospitalet eksternt i forsknings-, udviklings- og uddannelsesmæssige sammenhænge og forventes at bidrage til at etablere og udvikle strategiske samarbejder, herunder tilvejebringe finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. 

På de indre linjer er det en vigtig opgave at skabe synergi og sammenhæng mellem indsatser inden for forskning, uddannelse og innovation og at sikre koordinering og vidensdeling på tværs af hospitalet. 

Ud over et tværgående ansvar for forskning, udvikling og innovation får du driftsansvaret for følgende forskningsenheder:

  • Translationelt Forskningscenter
  • Center for Sundhedsfaglig Forskning
  • Copenhagen Trial Unit
  • Finsenlaboratoriet.
Hospitalets koordinerende professorer refererer i denne funktion til forskningsdirektøren. 

Om kandidaten
Rigshospitalets kommende forskningsdirektør skal først og fremmest være en strategisk stærk leder, der har tyngde og legitimitet i ledelsen af og samarbejdet med stærke fagprofessionelle og videnstunge miljøer. 

Du skal være anerkendt for din faglighed og for at have skabt resultater i en lederrolle inden for forskning, uddannelse og/eller innovation, gerne i et tværgående samarbejde. Vi forestiller os, at du kommer med en stærk forskningsbaggrund med betydelig forskning- og uddannelseserfaring bag dig, og at du er klar til at slippe egen forskning til fordel for en strategisk ledelsesopgave.

Helt afgørende er det også, at du kan se dig selv i Rigshospitalets vision om at være til gavn for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. 

For at lykkes i stillingen skal forskningsdirektøren være god til at facilitere samarbejder og opnå følgeskab. Du skal være en holdspiller, der skaber resultater sammen med direktionen og interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre hospitaler, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og industri.   

Du træder ind i en kompleks organisation og får ansvar for en bred opgaveportefølje. Der stilles derfor krav om at have en høj analytisk kapacitet, at være nysgerrig og ydmyg over for alle fagligheder, værdifast i din grundindstilling og have stærke formidlingsevner både internt på Rigshospitalet og i relation til samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om jobbet og krav og ønsker til kandidater i den uddybende job- og personprofil.

Om rammer og proces 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende ’Aftale for chefer’. Der er mulighed for ansættelse på kontraktvilkår. Lønniveauet er ca. 1.000.000 kr. årligt ekskl. kontrakttillæg og pension. 

Ansøgningsfrist: søndag den 9. juni 2024. 

Kontakt gerne hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang på tlf. 3545 5566 eller partner i Genitor Tina Overgaard på tlf. 3141 0582.

Ansøg