I Stevns Kommune har vi højt til loftet, storslået natur og verdensarv – men vi mangler dig som vores nye leder af Vejteam & Materielgård.

Vi søger dig, vores nye leder. Du skal som vores leder kunne understøtte, samskabe og sætte fælles retning for vores mange forskellige faggrupper og arbejdsopgaver.
Det er en vigtig og krævende, men også meget spændende stilling, da Vejteamet & Materielgården har stor synlighed og nyder stor bevågenhed blandt borgere, kommunalpolitikere og pressen. Der er tale en lederstilling med tydelig fokus på kommunens borgere og andre interessenter.

Stevns Kommune dækker et areal på 249,9 km² og har ca. 400 km offentlig veje. Vejteamet tager sig af trafiksikkerhed og -planlægning, kollektiv trafik, projektering, styring af anlægsprojekter, tilsyn, gravetilladelser og myndighedsbehandling.  Materielgården står for drift, vedligehold og udvikling af kommunens mange smukke grønne områder, veje, stier og strande. Materielgården står desuden for vintertjenesten i kommunen. Der er et årligt driftsbudget på 13,7 mio. kr. til Vejvæsen, 12,8 mio. kr. til Materielgården og 2,5 mio. kr. til vintertjenesten. Dertil kommer diverse anlæg.

Du vil som vores leder for Vej og Materielgård få ansvaret for i alt 25 medarbejdere. Vejteamet består af to vejingeniører og en administrativ medarbejder og Materielgården har pt. 22 medarbejdere, herunder en formand og en administrativ medarbejder. Du får det overordnede ansvar for områdets samlede driftsenhed, økonomi og projekter.

Du refererer til Centerchefen for Teknik & Miljø og vil indgå i et nært ledelsesteam bestående af lederen for Natur & Miljø, lederen af Stevns Ejendommen samt teamleder for Plan- & Bygteam.

Vores forventninger til din profil

 • Du har solid, dokumenterbar drifts- og ledelseserfaring
 • Du har en faglig baggrund, specielt indenfor myndighedsopgaver på vej- og trafikområdet
 • Du er en afbalanceret og synlig leder med gennemslagskraft, som kan udvikle og samle
 • Du motiverer gennem tillid og har gode relationelle kompetencer, hvilket du kan dokumentere
 • Du har erfaring med drift og kendskab til vilkårene i en politisk styret organisation
 • Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på alle niveauer i organisationen
 • Du forstår at sætte borgeren i centrum og har politisk tæft
 • Du er klar på at anvende digitale løsninger i planlægning, opgaveløsning, dokumentation og opfølgning

Vi tilbyder:
 • Et afvekslende job med personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • En spændende hverdag hvor du selv skal være med til at sætte rammerne for dit arbejde
 • Du får en bred berøringsflade med hele organisationen
 • En travlt og dynamisk afdeling med uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø
 • Dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere, der dagligt leverer en høj kvalitet i vores opgaveløsning.

Vi er en mindre kommune og er derfor både fysisk og relationelt tæt på hinanden, vores borgere og kommunale samarbejdspartnere hvilket giver et bredt spektrum af opgaver og fordre et dynamisk og pragmatisk samarbejde.

Dit kontor ligger på Materielgården, Frøslevvej 36, 4660 Store Heddinge.

Har du lyst til at arbejde i en mindre kommune med store ambitioner, engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur der går på tværs af områder og niveauer?

Vil du vide mere:
Centerchef Birgitte JTK Nielsen på mobil: 2152 5080 og mail: birnie@stevns.dk
Tillidsrepræsentant fra Materielgården Lars Hansen mobil: 29483469
Medarbejderrepræsentant fra Materielgården Niels Rasmussen mobil:23289235
Medarbejderrepræsentant Vejteamet Tine Birthe Ejrup mobil: 21495617

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist er søndag ved midnat den 10. august 2020. Det forventes at der holdes første samtalerunde tirsdag den 18. august  og anden samtalerunde torsdag den 27. august. Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne. Testforløbet afvikles hos Genitor i perioden mellem de to samtalerunder.

Søg stillingen elektronisk nedenfor og vedhæft samtidig kopi af dokumentation for uddannelse, erhvervserfaring samt referencepersoner.


 

Ansøg