Vil du lede et meget velfungerende ældreområde, der står over for en spændende og udfordrende fremtid, hvor der skal skabes livskvalitet for endnu flere borgere? Kan du lede og inspirere fagligt dygtige og engagerede ledere og medarbejdere? Og vil du være en del af chefholdet i en stor ressourcestærk ambitiøs kommune, der tør gå nye veje, og som meget gerne sætter nye dagsordener? Så skal du søge jobbet som chef for Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune. 

Som ny chef skal du være med til at sætte retning for en ny organisation, der samler drift og myndighed for at skabe bedre sammenhæng for borgerne, som lykkes med at bruge kompetencer på tværs, og som finder nye omkostningseffektive måder at løse opgaverne på.

Du indgår i direktørområdets chefgruppe, der udøver tværgående strategisk ledelse af det samlede område, og du får en central rolle som rådgiver for kommunens politiske ledelse med medansvar for betjening af kommunens Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg og for et kommende opgaveudvalg.

Vi forventer bl.a., at du har en stærk faglighed og et stort engagement i forhold til ældreområdet, og at du er ledelsesmæssigt velfunderet både praktisk og teoretisk. Du har erfaring med at lede i en politisk ledet organisation, og du har interesse i MED- og TRIO samarbejde.

Du kan læse mere om stillingen og andre krav og forventninger til den nye chef i en job- og personprofil pdf). Du er velkommen til at ringe til direktør Helene B. Rasmussen, Gentofte Kommune, tlf. 2916 9623 eller partner Henning Meldgaard Nielsen, Genitor, tlf. 3141 0563.

Se også www.gentofte.dk for information om Gentofte Kommune.

Løn fastsættes efter gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer.

Du kan søge stillingen nedenfor.

Ansøgningsfristen udløber den 3. december 2020.
 

Ansøg