Banker dit professionelle hjerte for økonomi og ledelse, og vil du være med til at sætte præg på den fortsatte udvikling af Familieretshuset? Motiveres du af at sætte retning samt lede og udvikle medarbejdere? Så skal du måske med på ledelsesholdet i Familieretshuset?
 
En styrelse i rivende udvikling
Som funktionsleder for Økonomiadministration får du en central rolle i den daglige styring i Familieretshuset. En central rolle i at sikre udførelsen af en samfundsvigtig opgave.

I april 2019 trådte en ny og ambitiøs reform i kraft på det familieretlige område og Familieretshuset blev etableret. Fundamentet er etableret, og Familieretshuset er i gang med en spændende udvikling, der blandt andet kalder på nye strukturer, arbejdsgange, processer og metoder og ikke mindst betydeligt flere medarbejdere.

Enheden Økonomiadministration er en del af kontoret for Økonomi og styring. Kontoret varetager opgaver som økonomistyring, datadrevet ledelsesinformation og administration af Familieretshusets lokationer, der fordeler sig på 10 adresser på tværs af hele landet.

Stillingen som funktionsleder for Økonomiadministration er nyoprettet, og du får en unik mulighed for at forme stillingen og videreudvikle enheden. Du skal som funktionsleder fastholde og løbende videreudvikle sikker og effektiv drift i enheden og sikre nærværende ledelse og kompetent faglig sparring til enhedens 5 medarbejdere i Aabenraa. Økonomiadministrationen står for bogføring, rejsebestilling, regnskab og controlling for hele Familieretshuset. Der vil være væsentlige udviklingsopgaver i de kommende år, i takt med den vækst som Familieretshuset er i. Du vil bl.a. skulle have fokus på at udvikle og optimere enhedens arbejdsgange og de kontrolprocesser for økonomi.

Vi lægger vægt på at du er optaget af at sikre en høj grad af driftssikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen, at medarbejderne mestrer det administrative håndværk, og det er en fordel hvis du har erfaring med it-systemer på økonomistyringsområdet.

Du vil referere til kontorchefen for Økonomi og styring og blive en vigtig sparringspartner for kontorchefen. Du bliver en del af en forholdsvis ny ledergruppe, hvor man er i gang med at etablere et stærkt ledelsesfællesskab.
 
En fagligt dygtig og nærværende personaleleder
Der er forskellige erfaringer, der kan være relevante i forhold til stillingen som funktionsleder, dog vil det være en fordel med erfaring med driftsledelse ex. tavlestyring. Det forudsættes dog, at du har relevant faglig erfaring fra en politisk styret organisation og at du har erfaring med relevante it-systemer på økonomistyringsområdet. Du har enten erfaring med ledelse eller et stort talent for og lyst til ledelse.

Du har en god tal- og forretningsforståelse og kan sikre processer og systemer på højt niveau.

Der vil blive lagt vægt på, at du har en tillidsbaseret og involverende ledelsesstil. Du har gode samarbejdsevner og motiveres af at skabe resultater sammen med andre og kan sikre fremdrift i opgaverne. Som person hviler du i dig selv og har et godt humør.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet vil være Social- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. 
Ansættelse og aflønning vil ske i overensstemmelse med vilkårene i gældende overenskomst.
Familieretshuset tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge en fleksibel arbejdsdag, herunder hjemmearbejdsdage.

Tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Er du blevet nysgerrig?
Hvis du er interesserede i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Jesper Jappe på telefon 9133 4658.

Ansøgningsfristen udløber den 11. marts 2021.

Første samtalerunde afvikles den 16. marts 2021 og anden samtalerunde afvikles den 24. marts 2021. Hvis situationen påkræver det, afholdes samtalerne via video.
Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb i Aabenraa eller på Teams. 
 
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personligbaggrund, til at søge.

Ansøg