Vil du have en central chefstilling i en aktiv kommune, hvor det strategiske sigte og samarbejde på tværs i og ud af organisationen er vigtige elementer i at lykkes? Vil du arbejde i en udviklingsorienteret kommune, hvor mulighederne er store, og hvor afstanden mellem tanke og handling er forholdsvis kort?

Jammerbugt Kommune søger en ny familie- og forebyggelseschef, der kan være med til at sætte retning for hele chefområdet, og som i et tæt samarbejde med forvaltningens direktør og andre chefer skal rammesætte de næste års fælles indsatser.

Du får ansvaret for en bred portefølje og bliver øverste chef for seks dygtige afdelingsledere og ca. 140 dedikerede medarbejdere. Du får det overordnede ansvar for både SSP, PPR, Tandplejen, Sundhedsplejen, Familiecentret og Børne- og Familierådgivningen. Centrale aktører i hele den kommunale kontekst.

Du skal gå forrest i den videre udvikling, samle afdelingslederne og afdelingerne til en stærk samlet flok, sprede vingerne ud og understøtte et stabilt samarbejde i både egen forvaltning og eksternt.

Du skal have gode styringskompetencer og skal fra en tydelig strategisk chefposition skabe rammer for og understøtte, at kvaliteten i ydelserne til stadighed har høj værdi for borgerne og matcher den økonomiske ramme.  

Du kommer med en god portion ledelseserfaring. Du kan lede ledere og har forståelse for rammerne i en politisk ledet organisation. Du har politisk tæft og får sammen med direktøren ansvaret for samarbejdet med det politiske udvalg på området.

Du kan læse meget mere i job- og personprofilen, som du finder her. Du er ligeledes velkommen til at kontakte Jesper Lund Madsen, Genitor, på telefon 2289 8525, email jlm@genitor.dk eller direktør Diana Lübbert Pedersen, Jammerbugt Kommune, på telefon 4191 2431.

Ansøgningsfristen udløber den 4. februar 2021. 

Ansøg