Vil du udfordres og udvikle dig, når du arbejder? Og vil du holde fri, når du har fri?

Vi kan tilbyde varierende og meningsfulde opgaver tæt på kommunens politiske og administrative topledelse i et miljø præget af korte beslutningsveje. Vi fungerer på mange måder som kommunens interne advokatkontor og stiller op med rådgivning inden for både klassiske og komplicerede juridiske problemstillinger. Du kommer til at indgå i et stærkt og udviklende fagligt fællesskab med 12 dygtige og ambitiøse jurister, der arbejder fokuseret i løbet af de travle arbejdsdage, og som sætter pris på, at der også er tid til familie og fritid.

Vi søger to teoretisk velfunderede jurister – én med nogen offentligretlig erfaring og lyst til at arbejde med generel forvaltningsret, socialret og kommunalret og én nyuddannet jurist, der har lyst at arbejde med databeskyttelse og huslejenævnsafgørelser. Vi introducerer dig til områderne og hjælper med nødvendig oplæring.
Det gælder for begge stillinger, at du skal:

  • kunne samarbejde bredt i forhold til kommunens kerneopgaver
  • have et solidt juridisk jugement
  • tænke i helhedsorienterede løsninger
  • kunne formidle jura i øjenhøjde med modtagerne
  • selvstændigt kunne strukturere og prioritere dine arbejdsopgaver
  • bidrage positivt til samarbejdet og trivslen i afdelingen.
Du er velkommen til at kontakte souschef Christina Strand Frederiksen, csf@gentofte.dk, tlf. 3998 0118, hvis du har spørgsmål.

Gentofte Kommune tilbyder overenskomstansættelse med en attraktiv løn, der fastsæt­tes på baggrund af dine kvalifikationer og efter principperne om lokal løndannelse. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inklusiv frokost, og der er flextid.

Du kan søge stillingen nedenfor.

Ansøgningsfristen udløber den 18. august 2020.
 

Ansøg