”Med hjernen på rette sted. I regionen. Og resten af verden.” Strategi 2025.

Kan du både levere god intern topledelse og samtidig initiere og indgå i forpligtende partnerskaber med de mange aftagere i hele regionen? Vil du være en del af en organisation, der er under konstant udvikling, og kan du lede både tæt på og på distancen?

Som Direktør for Samfund og sundhed i Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution er der mulighed for at præge udviklingen af flere samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser og skabe endnu højere kvalitet i alle UC SYDs tilbud.

Med reference til Rektor omfatter direktørens ansvarsområde Institut for samfundsfag og kommunikation samt Institut for sundhedsuddannelse. Det er således et bredt område, der favner mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Derudover ligger den overordnede ledelse af efter- og videreuddannelse hos Direktøren for Samfund og sundhed med det tætte samarbejde forankret decentralt tæt på de enkelte uddannelser på alle institutter.

Direktøren for Samfund og sundhed skal have det strategiske overblik og udvikle det samlede område på en måde, der minimerer kompleksiteten, og som sikrer, at grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og forskning er tre ligeværdige aktiviteter inden for institutterne. Grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne skal endnu tættere på hinanden, og direktøren skal være initiativtager til den nære sammenhæng i UC SYDs tilbud. Derudover skal direktøren aktivt understøtte og videreudvikle det interne samarbejde på det enkelte institut, inden for direktørområdet og på tværs af de tre direktørområder.

Ud over det interne fokus er en vigtig opgave for direktøren at løfte og yderligere professionalisere den tætte aftagerkontakt og bidrage til at skabe et godt strategisk samarbejde på tværs af professionshøjskolesektoren.

Direktøren for Samfund og sundhed skal sammen med Rektor, Direktøren for Pædagogik og skole og Ressourcedirektøren udgøre et nyetableret direktionshold, hvor et stærkt fællesskab, et tæt samarbejde og en naturlig og grundlæggende tillid og respekt skal danne grundlaget for hele organisationens fremtidige virke og udvikling.

Direktøren for Samfund og sundhed skal sammen med resten af UC SYDs nye direktion sikre den løbende strategiske udvikling af UC SYD i overensstemmelse med Strategi 2025 og bestyrelsens øvrige rammesætning og ministerielle indsatsområder udtrykt i bl.a. den strategisk rammekontrakt.

Du kommer med en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse. Du har erfaring fra social- og sundhedsområdet og indsigt i uddannelsesverdenen. Du er motiveret af at lede og indgå i en professionshøjskolekultur, hvor det praksisnære perspektiv har afgørende betydning. Du vil samarbejdet både internt og eksternt, og du tror på, at et stærkt ledelsesmæssigt samarbejde er det rette fundament for udviklingen af kerneydelsen – uddannelse af studerende og kursister.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen (pdf) og finde kontaktoplysninger på både Rektor og Genitors konsulenter. Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. august 2021.


 

Ansøg