Mulernes Legatskole søger en visionær, synlig og dialogorienteret rektor, der vil glæde sig til at videreudvikle gymnasiet i tæt samspil med elever, medarbejdere og bestyrelse.

Mulernes Legatskole er et veldrevet gymnasium med en naturskøn beliggenhed og fantastiske fysiske rammer og faciliteter. Skolen har ca. 550 elever fordelt på 19 stx-klasser, 4 hf-klasser og 80 medarbejdere. 

På Mulernes Legatskole hersker en helt særlig ”mulerånd”, der både relaterer sig til atmosfæren og et værdisæt, hvor der er plads til at være den, man er. Elevgruppen er mangfoldig, og fællesskabet er stærkt på tværs af klasser og årgange. Kulturen er præget af fællesskab, faglighed og kreativitet. Trivslen og løfteevnen er god.

En meget høj grad af medindflydelse for medarbejdere og elever er et særligt karakteristikum for Mulernes Legatskole. Lærerne har medindflydelse på arbejdets planlægning og gennemførelse, mens eleverne mere har indflydelse på skolens hverdag og liv. Det tætte samarbejde går hånd i hånd med læring, dannelse og trivsel. Skolen har engagerede og fagligt kompetente lærere, som brænder for at skabe den bedst mulige undervisning for eleverne, og sammen med eleverne bidrager de aktivt til skolens udvikling.

Vores nye rektor skal være en samlende figur. Vi forventer, at du praktiserer en tillidsbaseret og samarbejdsorienteret ledelsesstil, hvor både elever og medarbejdere inddrages aktivt. Vi ser også gerne, at du er strategisk, analytisk og en dygtig kommunikator. Du bliver skolens ansigt udadtil, hvor du er opsøgende og netværksskabende og på den baggrund skaber opmærksomhed om og profilerer skolen i relevante sammenhænge.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Hans Luunbjerg på tlf. 2043 8039, eller konstitueret rektor Ulla Haue-Pedersen på tlf. 24908778, eller partner i Genitor Trine Kern Schandorff på tlf. 3141 0255 eller ts@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024.

Tiltrædelse er den 1. maj 2024 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøg