Som afdelingsleder bliver du en del af en fremsynet og veldrevet kommune med tydelige ambitioner på beskæftigelsesområdet. Det er en kommune, der er kendetegnet ved et godt tværgående samarbejde, højt til loftet, en uformel omgangstone og korte beslutningsveje. Du vil få rig mulighed for at sætte dagsordenen og påvirke og øve indflydelse på felter, der er væsentlige og meningsfulde, og som har stor bevågenhed blandt politikere, borgere og virksomheder.

Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en strategi – Sammen om Frederikssund – der beskriver, hvordan menneskene i organisationen, de opgaver, der skal løses, og de relationer, der skal til, når der samarbejdes om opgaven, tilsammen er med til at udvikle kommunen.
Og på beskæftigelsesområdet har vækstudvalget i Frederikssund Kommune konkret vedtaget seks fokusområder, som udspringer af de fem nationale beskæftigelsesmål fra Beskæftigelsesministeriet i 2020.

Det er en mangefacetteret stilling, der indeholder en god blanding af strategisk ledelse, driftsledelse, faglig ledelse, omverdensledelse og personaleledelse. Du skal derfor kunne noget af det hele: indgå i et forpligtende ledelsesfællesskab, sikre rammer og retning for dine 25 medarbejdere og samtidig sikre, at de politiske mål bliver realiseret. Der er mange bolde i luften og mange nye initiativer, som du får god mulighed for at præge. Du bliver en del af en ledergruppe i centeret, som er optaget af samarbejde og en fælles forpligtelse til at skabe resultater til gavn og glæde for borgere og virksomheder.

Foruden en relevant erfaringsbaggrund forventer vi, at du er en dygtig, erfaren og reflekteret leder, der lægger vægt på samarbejde og helhedsorientering. Du skal passe ind i en resultatorienteret og uformel kommune, hvor vi er optaget af de gode løsninger, og hvor vi ikke komplicerer tingene unødigt.

Yderligere information

Du kan læse mere om stillingen i job- og personprofilen (pdf) her. Derudover har kommunen en meget informativ hjemmeside: www.frederikssund.dk.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Amalie Liljetoft Pedersen på tlf. 4272 7006 eller konsulent i Genitor Christian Høegh Brønnum på tlf. 2193 0783.

Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2021, og der vil efterfølgende være en relativt kompakt proces i oktober måned. Dette er beskrevet i job- og personprofilen.

Du søger stillingen via knappen nedenfor. 
 

Ansøg