Som chef for Uddannelse København får du en strategisk og tværgående rolle i landets største kommune. Du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af de kommunale praktikpladser og finde nye løsninger på de aktuelle rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne.

Som chef for Uddannelse København vil du stå i spidsen for en ambitiøs driftsorganisation, der sætter dagsordenen for udviklingen af de kommunale praktikuddannelser i hele kommunen. Du træder ind i en veldrevet og kompleks driftsorganisation, som med høje ambitioner er godt i gang med at udvikle og forankre nye løsninger, som kan bidrage til at sikre fremtidens medarbejdere på velfærdsområderne.

Du får ansvar for ca. 60 dygtige og engagerede medarbejdere fordelt på fire afdelinger. Uddannelse København servicerer kommunes syv forvaltninger, og du får derfor en tværgående rolle, hvor du skal opbygge et tæt samarbejde med alle forvaltninger. Det er en mangefacetteret stilling, der indeholder strategisk perspektiv, udvikling af komplekse driftsopgaver, implementering af politiske målsætninger og tæt samarbejde med mange eksterne interessenter som fx uddannelsesinstitutioner, andre kommuner, Region H, KL, faglige organisationer m.fl.

Uddannelse København er organisatorisk placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), og du vil referere til centerchef Clea Hinrichsen, Center for HR og Kvalitet samt Uddannelse København.

Vi forventer, at du har en erfaringsbaggrund, som gør dig skarp på erhvervs- og professionsbacheloruddannelserne – gerne med kendskab til uddannelsernes praktikdel. Du vil blive mødt med forventninger om strategisk overblik og kompetencer, der indebærer, at du kan sætte retning for både sikker drift og fornyelse. Du har en stærk ledelsesfaglighed, og du spiller naturligt med i en tillidsbaseret og samarbejdsorienteret organisation.

Yderligere oplysninger
Du finder en uddybende job- og personprofil her, hvor du bl.a. kan blive klogere på forventninger, muligheder og ansvarsområder. Du finder også en beskrivelse af ansættelsesprocessen.

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Clea Hinrichsen på 4090 6072/e-mail g16z@kk.dk eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587/e-mail jm@genitor.dk.

Søg via linket senest onsdag den 2. februar 2022

Ansøg