Brænder du for skolens kerneydelse, har du blik for hele 0 til 16 års-området, og formår du at omsætte værdier som ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed til din ledelsespraksis, så har du her mulighed for at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af skoledistrikt Kystskolen og den vigtige opgave i at understøtte børnenes læring, så de alle bliver så dygtige, som de kan.

Skoledistrikt Kystskolen er en landsbyordning, der rummer dagpleje, to børnehaver og skole til og med 9. klasse.  Skolen består af to afdelinger, hvor den ene har undervisning fra 0-6. klasse og den anden afdeling har undervisning fra 0-9. klasse. Der er på hver afdeling SFO/KLUB-tilbud. Du får som distriktsskoleleder ansvaret for den overordnede ledelse af distriktet.

I Skoledistrikt Kystskolen arbejdes der med den røde tråd for at sikre sammenhæng i barnets liv fra dagpleje til børnehave til skole. Her giver Landsbyordningen unikke muligheder for at skabe de bedste overgange med fokus på kendte voksne, kammerater og omgivelser, når børnene bevæger sig fra den ene epoke til den næste.

Til skoledistrikt Kystskolen, søger vi:

  • en leder, der grundlæggende tror på, at fællesskabet er det bedste udgangspunkt for opgaveløsningen. Som kan skabe et ”VI” og en sammenhængskraft lokalt og kommunalt. Som forstår mangfoldigheden i landdistriktet og har fokus på kommunikation og ”de gode fortællinger”.
  • en tydelig og skarp leder, der med en oprigtig nysgerrighed inddrager, lytter og træffer beslutninger.
  • en leder, der har kompetencerne, drivet og visionerne til at lede en kompleks organisation, hvor interessenterne er mange, og hvor forventningerne har mange forskellige facetter.
Vi leder efter en person, der kan løfte Kystskolen videre i de mange gode tiltag skolen allerede er i gang med.

Vi vil som alle andre gerne have masser af erfaring, men vi ved det kan være svært, og derfor appellerer vi også til dig, der er talentet derude, men som ikke helt har taget ledelsesspringet fuldt ud endnu.

Er du et ledelsestalent vil vi gerne sætte et talentforløb i gang med professionel mentor, mm. for at få netop dig godt ind i stillingen. Sammensætningen af talentforløbet vil blive individuelt tilrettelagt i relation til netop dine styrker og udviklingspotentialer.
 
Yderligere information:
Stillingen er på fuldtid med opstart pr. 1. februar 2022.

I job- og personprofilen kan du finde yderligere information omkring stillingen – blandt andet en mere uddybende opgavebeskrivelse, personprofil, samt information omkring ansættelsesproces.

Du er også velkommen til at kontakte Skole og dagtilbudschef, Gitte Høj 23603752 for nærmere oplysninger om stillingen.

Du kan søge stillingen på Nordfyns Kommune hjemmeside www.nordfynskommune.dk.

Ansøgningsfrist: d. 1. dec. 2021
Samtaler afholdes d. 6. + 16. december 2021
 

Ansøg