TEC er en fremtrædende og veldrevet erhvervsskole på seks forskellige adresser i København. Skolen har netop vedtaget en større organisationsændring, der skal styrke udviklingen af tidssvarende erhvervsuddannelser med elevens læring i fokus. Derfor samler vi de nuværende EUD-uddannelser i tre logisk sammenhængende områder med en tværgående aktivitet for hvert område.

Vi søger en ny og samlende uddannelseschef til Byggeri og Teknik, der rummer uddannelserne elek­triker, vvs, energitekniker, køletekniker, maler og skiltetekniker, og som herudover skal løfte den samlede koordinering af EUX.

Som uddannelseschef har du den daglige ledelse af uddannelsesområdet, herunder ledelse af områdets didaktiske og pædagogiske aktiviteter, drifts­ledelse og økonomistyring. Ikke mindst, skal du drive organisationsforandringen ved at ska­be synlighed om sammenhængene på Byggeri og Teknik, understøtte samarbejdet i det nye lederteam og ledelsen af en ny sammensat medarbejderstab. En fortsat styrkelse af elev- og medarbejdertrivsel er afgørende for at opnå succes som ny chef.

Som ny chef bliver du mødt af rigtig dygtige og engagerede medarbejdere og kolleger, som med god grund er stolte af at arbejde på TEC. TEC er en arbejdsplads med både personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Brænder du for at skabe attraktive uddannelser inden for installationsområdet? Vil du stå i spidsen for udviklingen af EUX-uddannelsen på TEC? Og kan du drive organisationsforandringer, så det skaber sammenhænge og samarbejde? Så skal du søge stillingen på TEC.

Forventningerne til TEC’s nye uddannelseschef er nærmere beskrevet i job- og personprofilen (Pdf), hvor du også kan læse meget mere om skolen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør for TEC, Morten Emborg, tlf. 2545 3474, EUD-direktør Tove Svejstrup Christensen, tlf. 2545 3809 eller part­ner i Genitor, Trine Schandorff, tlf. 3141 0255.

Ansøgningsfristen udløber den 12. april 2021.

TEC opfordrer alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder, til at søge stillingen.

TEC er en fremtrædende, veldrevet og ambitiøs ehvervsskole, der udvikler os i takt med samfundsudviklingen og ungdomskulturen. Vi er en moderne skole, der ud­dan­ner fagligt stolte og dygtige mennesker, og vi har en høj faglig og pædagogisk stan­dard. Vi har fem forskellige fagretninger til erhvervsuddannelser med over 20 hoved­for­løb, ét htx-gymnasie (H.C. Ørsted Gymnasiet) og en mangfoldighed af kursusaktiviteter fordelt på seks for­skel­lige adresser i København.

Ansøg