Kan du lede vores tilsyn og sikre en høj databeskyttelse og et effektivt kontrolsystem i Danmarks største beskæftigelsesforvaltning?

Hvert år afholder vi 300.000 samtaler, der skal bringe københavnske borgere i job eller uddannelse eller afklare dem til førtidspension. Der gennemføres 110.000 forløb for borgerne hos interne og eksterne leverandører. Overholdelse af den omfattende lovgivning på området og sikring af kvaliteten af den enkelte samtale og det enkelte forløb har betydning for mere end 100.000 borgere.

Kontorets opgaver er at

 • gennemføre risikobaserede ledelsestilsyn
 • føre tilsyn med interne og eksterne leverandører
 • drive og udvikle databeskyttelsesopgaver, bl.a. er forvaltningens DPO BP (Data Protection Officer Business Partner) placeret i kontoret
 • håndtere sager med svindel og øvrige komplekse sager
 • yde juridisk bistand i forhold til udbud og kontrakter
 • yde juridisk bistand i forhold til kommunalret, forvaltningsret, m.m.
 • koordinere generelle henvendelser fra Borgerrådgiveren, Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Ombudsmanden, tilsyn fra Rigsrevisionen m.m.
Vi er et af flere kontorer i Centralforvaltningen, der sammen understøtter centrene inden for kerneopgaven, økonomi, IT, ledelsestilsyn, kommunikation og HR. Derudover har Centralforvaltningen ansvaret for at udvikle politikker og for at omsætte de politiske beslutninger til konkrete indsatser og arbejdsgange i vores centre.

Som beskæftigelsesforvaltning har vi fokus på at yde god service til borgerne og være en god samarbejdspartner for virksomhederne, og vi arbejder strategisk med servicedesign og nye digitale løsninger.

Jobbet
Som kontorchef i Enhed for Kvalitet og Tilsyn får du ansvaret for at koordinere og håndtere en lang række tværgående og komplekse opgaver. Du får ansvaret for at sikre høj kvalitet og tæt sammenhæng mellem betjeningen af det politiske og det administrative niveau af forvaltningens opgaver.

Du bliver ansvarlig for, at der føres risikobaserede ledelsestilsyn på baggrund af vores dialogbaserede tilsynsmodel, som er fundamentet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de løbende tilsyn i forvaltningen. Her er det helt centralt, at du sikrer, at fund i tilsynet omsættes til læring i centrene, så kerneopgaven styrkes.

Du skal derudover udvikle kontrolmiljøet og sikre et effektivt kontrolsystem af forvaltningens beskæftigelsesaktiviteter – både internt og eksternt.

For at løse de internt og eksternt tværgående opgaver er det en forudsætning, at du skaber konstruktive samarbejdsrelationer og understøtter en stærk samarbejdskultur både internt i forvaltningen og med eksterne samarbejdspartnere.

Du kommer til at lede 11 engagerede og dygtige medarbejdere.

Vi forestiller os, at du
 • har en relevant videregående uddannelse samt erfaring med og resultater fra lignende jobs i politisk styrede organisationer eller fx har ledet arbejdet med revision af offentlige virksomheder
 • mestrer det konstruktive, løsningsorienterede og tværgående samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører
 • er grundig, metodisk og systematisk og sikrer høj faglighed og kvalitet i kontorets opgaver
 • er handlekraftig, bl.a. i forhold til kritiske sager
 • kan sikre klare politiske og administrative beslutningsgrundlag på et område, der er præget af meget høj kompleksitet
 • har gode ledelseskompetencer og erfaring med og lyst til personaleledelse
 • er en god kommunikator, der sætter tydelig retning og skaber ejerskab og god trivsel.
Vi tilbyder
Som kontorchef får du mulighed for at stå i spidsen for at sikre driften og videreudviklingen af en lang række vigtige, tværgående opgaver i forvaltningen. For at lykkes med dette får du en central rolle i forhold til at sikre løbende og tæt dialog med kontor- og centerchefer. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje, faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter Aftale om ny løn.

Vi forventer stillingen besat den 1. august 2020.

Du er velkommen til at kontakte Tina Overgaard, partner i Genitor, på 3141 0582 eller via e-mail til to@genitor.dk for en fortrolig drøftelse af dine muligheder i stillingen, ligesom du kan få nærmere information om stillingen ved henvendelse til ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen på 4031 2326.

Søg via nedenstående link senest mandag den 1. juni 2020
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24 og uge 25. Der vil være test efter 1. samtale.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne.
Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt.

Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.
 

Ansøg