Vi søger en afdelingsleder, som er specialpædagogisk og didaktisk velfunderet, som forstår at lede gennem en medinddragende og anerkendende ledelsesstil, er glad for en omskiftelig hverdag, ser styrken i at samarbejde tværfagligt og kan være med til at skabe gode rammer herfor.

Hvis du kan tilbyde os det, kan vi til gengæld love dig et levende og aktivt skolemiljø hvor der er fokus på dannelse og læring. Du får et godt teamsamarbejde og kollegial sparring i et ledelsesteam, der vil både hverdag og udvikling.

Du vil få den daglig ledelse i en afdeling, der profiterer af inddragende ledelse, samt ledelsesopgaver, der går på tværs af afdelingerne.

Vi har et højt ambitionsniveau og du vil få mulighed for at påvirke udviklingen af vores skoletilbud samt blive en del af et netværk med øvrige specialiserede skoletilbud. I skoleåret 21-22 deltager afdelingens medarbejdere i et større og praksisnært kompetenceudviklingsforløb ”Læring og trivsel” med deltagelse af alle medarbejdere i Kalundborg Kommunes specialiserede skoletilbud.

For at få succes i jobbet forventer vi, at du har den nødvendige faglige kapacitet til at sætte retning, give sparring og lede med overbevisning, samt har en specialpædagogisk erfaring og evt. relevant efteruddannelse. Du har enten ledererfaring/uddannelse eller ambitioner på ledelsesfaget.

Du har et ressourcefokuseret og anerkendende syn på elever, forældre og medarbejdere og du evner at lede synligt og nærværende i hverdagen sammen med børn, forældre og medarbejdere. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med visitation af elever til (og fra) specialiserede skoletilbud.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for os, så du skal også kunne bidrage til et velfungerende og støttende arbejdsmiljø. Du er en stærk relationsbygger i tværfaglige netværk med både interne og eksterne samarbejdspartnere og du evner at arbejde effektivt og struktureret i en omskiftelig hverdag.

Sidst – men ikke mindst – er det vigtigt at du kan skabe udvikling i forhold til målgruppens behov – med fokus på ny viden, metoder og resultater og at du tør begå fejl af og til - og lære af dem med et smil.

Inklusionscenteret - det specialiserede skoletilbud - er en del af Rynkevangskolen. Vi har ca. 380 elever i almenskolen og i Inklusionscenteret ca. 60 elever fra 0. - 9. kl. Der er tilknyttet ca. 20 lærere og pædagoger i inklusionscenteret.

Du kan læse mere om skolen på rynkevangskolen.aula.dk

Din profil
Vi søger en afdelingsleder, der har ledelseserfaring eller er et ledelsestalent og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Du skal være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.
Derudover skal du:

 • Have ambitioner på børnenes vegne.
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en skole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • have hjertet på rette sted og evne at være kulturbærer og værdiskaber
 • kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau
 • Have mod på at indgå i 3-årigt praksisnært lederudviklingsforløb med deltagelse af alle skoleledelser i Kalundborg Kommune – Faglig ledelse tæt på vil være omdrejningspunktet.
Derfor skal du vælge os
Fælles retning
Afsættet for arbejdet i Kalundborg Kommune er ”Fælles Retning” og i tillæg hertil beskriver kommunens Ledelses- og styringsgrundlag, hvordan vi skaber fælles retning, og hvilke forventninger, der er til den måde, der ledes og styres på i kommunen. Ledelses- og styringsgrundlaget består af følgende fire felter:
 • Vi optimerer samarbejder og processer
 • Vi holder styr på driften
 • Vi skaber velfærd sammen med andre
 • Vi styrker ressourcer hos os selv og andre
Det betyder, at du som afdelingsleder skal understøtte at skolen styres gennem samarbejde og økonomisk ansvarlighed. Samtidig stiller forståelsen af velfærd, som noget vi skaber sammen med andre, krav til, at både egne og lokalsamfundets ressourcer aktiveres og styrkes. Læs mere om ledelses- og styringsgrundlaget her: Ledelses- og Styringsgrundlag

Vi er en arbejdsplads, hvor vi vægter hjælpsomhed og uhøjtidelighed højt, hvilket kommer til syne gennem vores ubureaukratiske facon, flade struktur og decentrale handlerum. Derudover tillægger vi den betydning, at gode ideer vokser og bliver til virkelighed gennem samspil i organisationen, fordi vores medarbejdere gerne vil gøre en forskel. Det omfatter samtidig et ledelsesansvar for at skabe den fælles forpligtigende retning.

Fælles retning er ikke bare noget, vi siger – det er noget, vi gør. Det betyder også en gensidig forpligtigelse igennem hele ledelseskæden fra Kommunalbestyrelse til klasseværelse.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og forhåndsaftale. Forud for ansættelse indhentes straffe- og børneattest.

Hvis du vil vide mere
Oplysninger om stillingen og evt. aftale om besøg på skolen fås ved henvendelse til skoleleder Mette Lykkebo Thomsen på mail mttm@kalundborg.dk

Ansøgning
Din ansøgning med relevante bilag sendes via link på Kalundborg Kommunes hjemmeside senest tirsdag den 5/10-21.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde tirsdag td. 12. oktober 2021 fra kl. 15 og 2. samtalerunde tirsdag d. 26.oktober 2021 fra kl. 15.

Ansøg