Lyngby-Taarbæk Kommune søger en fagligt stærk og udviklingsorienteret Finans- og Regnskabschef til Center for Økonomi og Personale.

Du bliver chef for 17 dygtige medarbejdere i en afdeling præget af et stort engagement, god stemning og en stærk samarbejdsånd både internt og på tværs i organisationen. Du bliver samtidig del af et stærkt ledelsesteam bestående af 4 afdelingschefer og centerchef, hvor vi p.t. har fokus på, hvordan vi udvikler ledelsesfællesskabet.

Du er sammen med centerchefen og afdelingschefen for Koncernstyring ansvarlig for at servicere politikere, direktion og koncernledelse på økonomiområdet. Du bistår centercheferne i deres betjening af fagudvalgene, herunder i forhold til finansiering, anlæg og salg og økonomisk, administrative problemstillinger.

Du er garanten for sikker afvikling af driftsopgaverne i Finans og Regnskab samt styring af det talgrundlag, der indgår i regnskabsaflæggelsen, og som anvendes som grundlag i den fortløbende økonomistyring af kommunen.

Du vil som afdelingschef få indflydelse på en række større opgaver, som Finans og Regnskab står overfor de næste par år. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og standardisering af administrative arbejdsgange, fortsat udvikling af anlægsstyring og -opfølgning, videreudvikling af budgetgrundlag og styringsværktøjer og deltagelse i en række større areal- og byudviklingsprojekter i kommunen.

Vores væsentligste pejlemærker for en ny afdelingschef er, udover en stærk faglighed, at du er en dygtig personaleleder – eller har et stort potentiale for at blive det – samt at du er en troværdig og god samarbejdspartner.

Lyder det som noget for dig, så se job- og personprofilen, hvor du kan læse mere om stillingen og vores organisation.

Du kan høre nærmere ved kontakt til centerchef René Rasmussen på tlf. 21777728 eller partner i Genitor Trine Kern Schandorff på tlf. 31410255.
Ansøgningsfristen er d. 6. februar 2022.

Link til relevant information
Organisationsdiagram, Administrativ organisering i Lyngby-Taarbæk Kommune
Årsaftale 2021 for Center for Økonomi og Personale
Leder- og medarbejdergrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune

Herudover henvises til kommunens hjemmeside www.ltk.dk.
I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøg