Vil du være med til skabe de optimale rammer for den fortsatte udvikling af Familieretshuset? Brænder du for at skabe nyt og at skabe resultater, der har stor betydning for familierne? Mestrer du forandringsledelsens discipliner, og har du styr på driften? Så skal du måske med på ledelsesholdet i Familieretshuset.

Tryghed og retning i ændrede familiesituationer
Når forældre skal skilles. Hvis der er uenighed om forældremyndighed, børnenes bopæl, samvær og bidrag. Hvis en dansker skal giftes med en udlænding. Hvis en forælder bliver dement. Kort sagt: Når der sker væsentlige ændringer i familiesituationen, er det ofte Familieretshuset, der vejleder.

I april 2019 trådte en ny reform i kraft på det familieretlige område. Statsforvaltningen blev nedlagt, og Familieretshuset blev etableret. Ambitionerne med den nye reform er store og kalder på en ny organisationstruktur, nye arbejdsgange og metoder i opgaveløsningen, nye måder at møde familierne på – og dermed betydeligt flere medarbejdere i løbet af 2020. Derfor søger Familieretshuset en funktionsleder for enheden Værgemål – etablering og tilsyn til kontoret Adoption og værgemål i Ringkøbing.

Ledere og medarbejdere skal spille hinanden gode
Du bliver personaleleder for ca. 25 medarbejdere og skal sikre driften i og udviklingen af enheden. Du skal styrke ledelsen tæt på medarbejderne, herunder sikre en stabil drift, kompetent faglig ledelse og sparring samt en stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel. Enheden er ansvarlig for behandling af værgemålssager samt sager vedrørende båndlæggelse, fremtidsfuldmagter og flytning uden samtykke.

Som funktionsleder skal du være med til at implementere det nye familieretlige system og den nye organisationsstruktur i hele Familieretshuset. Du forventes at gå foran og gennem tillid, vilje og inddragelse at motivere dine medarbejdere og skabe forudsætningerne for ét samlet borgernært familieretligt system.

Din faglighed og din tilgang til mennesker betyder alt
Der er forskellige erfaringer, der kan være relevante i forhold til stillingen som funktionsleder. Det forudsættes dog, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau fx som jurist eller en anden samfundsvidenskabelig uddannelse, og at du hurtigt kan sætte dig ind i juridiske problemstillinger. Det forventes derudover, at du har erfaring med personaleledelse eller faglig ledelse.

Der vil blive lagt vægt på, at du har stærke kompetencer inden for driftsledelse og optimering, og at du har en tillidsbaseret og dialogorienteret ledelsesstil. Du har gode samarbejdsevner og motiveres af at skabe resultater sammen med andre. Som person hviler du i dig selv, du har et godt humør og høj integritet.

Du kan hente en uddybende job- og personprofil (pdf).

Er du blevet nysgerrig?
Interesserede kan kontakte kontakte kontorchef Rie Thoustrup Sørensen fra Familieretshuset på telefon 9133 4667 og chefkonsulent Katharina Jespersen fra Genitor på telefon 5151 5215 for en fortrolig drøftelse af vilkår og muligheder i stillingen.

Finder du jobbet interessant kan du søge stillingen via Familieretshusets hjemmeside på https://familieretshuset.dk/viden-om/ledige-stillinger.

Ansøgningsfristen udløber den 8. juni 2020 kl. 12.00.

Første samtalerunde afvikles den 15. juni, og anden samtalerunde afvikles den 19. juni. Begge samtalerunder forventes afviklet i Ringkøbing.

Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne. Testforløbet afvikles hos Genitor i Aarhus.

Forventet tiltrædelse er 1. august 2020.


 

Ansøg