Har du stærke økonomistyringskompetencer, har du arbejdet med business intelligence og er du skarp på procesoptimeringer? Absalons økonomifunktion er midt i en spændende omstilling, hvor vi dels styrker regnskabsområdet og dels etablerer et nyt stærkt Team budget ved at samle to mindre teams.

Til at lede Team budget søger vi en dygtig budgetchef, der har stærke erfaringer med både drift og udvikling af økonomistyringen i en offentlig eller statsligt selvejende organisation. Med dine erfaringer fra tidligere lederstillinger eller andre ledelseslignende funktioner forstår du at motivere og udvikle dit team.

Absalon er en professionshøjskole i vækst med et stærkt fokus på kvalitet i undervisningen, studieengagement og regional forankring. Økonomi er en støttefunktion, der sigter efter at styrke Absalon som en uddannelsesinstitution, der leverer uddannelse af høj kvalitet til engagerede studerende.

Du bliver leder for Team budget, der leverer tværgående økonomi- og virksomhedsstyring. I skal sammen levere god og sikker drift og udvikle økonomifunktionen til en endnu mere værdiskabende nøglefunktion på Absalon.
 
Din profil
Du forstår vigtigheden i at prioritere skarpt, og med din ro og erfaring i at arbejde med mennesker skaber du overblik i pressede situationer. Herudover værdsætter vi følgende:

Erfaren personaleleder eller erfaring fra andre lederfunktioner. Er du en erfaren personaleleder, vil det være en klar fordel, men har du anden ledelseslignende erfaring fx som teamkoordinator, projektleder eller lignende, ser vi også gerne en ansøgning fra dig. Det afgørende er, at du vil være i stand til at skabe gode resultater ved at anerkende og udfordre dine medarbejdere, samtidig med at du motiverer og skaber engagement i teamet. Du skal være god til at skabe overblik og træffe beslutninger, og endelig skal du have forudsætningerne for at blive en stærk forandringsleder og sikre, at teamet arbejder med fælles metoder og løbende optimerer processerne.

Du er en holdspiller. At bidrage med god energi i samarbejdet og være en synlig, stærk og vellidt samarbejdspartner, er noget der ligger dig ligetil. Det gør du både over for dine kolleger i Økonomi, i de øvrige fællesfunktioner og i Absalons centre. Du har gennemslagskraft og kommunikerer, så andre forstår dig. Du deltager i, og leder gerne, processer både i afdelingen, men også på tværs af hele organisationen. Du er ikke bange for at komme ned i detaljen, og deltager aktivt i at løse teamets opgaver. Du skaber netværk på og uden for Absalon.

Forretningsforståelse. En væsentlig opgave er, at understøtte Absalons chefer og direktion i at varetage deres budgetansvar og træffe gode beslutninger. Til det har du brug for dine solide analytiske evner og strategiske sans. Dit team udarbejder værdiskabende analyser, gode sagsfremstillinger, og leverer høj kvalitet i budget- og budgetopfølgningsarbejdet.

Derudover forventer vi os, at du har:

  • en relevant økonomisk/samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau. Det kunne være cand.polit., cand.scient.pol., cand.merc., eller tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis.
  • minimum 5-10 års erfaring med økonomistyring i det offentlige med stor indsigt i budget- og planlægningsprocesser, økonomimodeller og ledelsesinformation, registreringsramme og økonomisystemer. Du har fokus på compliance, og kan styre både resultatopgørelsen og balancen.
 
Dine arbejdsopgaver
Som budgetchef skal du, sammen med dit team, blandt andet løse følgende opgaver:

Leder af Team budget. Teamet har ansvaret for Absalons økonomistyringsarkitektur, for procedurer og forretningsgange, og for Absalons brug af økonomisystemer som Navision Stat, Statens Budgetsystem (SBS), LDV og Power BI. Teamet har også rollen som ”lokomotiv” for resten af organisationen i forhold til at sikre en samlet effektiv økonomistyring.

Sikker drift og ledersparring. Du skal stå i spidsen for at leverer tværgående økonomi- og virksomhedsstyring med fokus på Absalons kerneopgaver: Grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling. Vi udarbejder budgetter, forecasts og årsregnskab i samarbejde med resten af økonomiafdelingen. Absalon har syv campusser, og vi har igennem de seneste år haft flere nybyggerier. Det er en væsentlig opgave for teamet at styre Absalons overordnede bygningsøkonomi og likviditet. Herudover har en del af teamet ansvar for at rådgive projektledere rundt i organisationen om budget og økonomistyring på eksternt finansierede projekter, fx vedrørende forskning- og udvikling. Teamet har en teamkoordinator, som hjælper med at koordinere denne indsats. Du og dit team er centrale sparringspartnere og rådgivere for Absalons direktion og chefer.

Udvikle økonomifunktionen. Økonomi er i gang med en spændende omstilling og styrkelse af økonomifunktionen med to fokusområder: Rollen som strategisk forretningspartner baseret på forretningsnær og analytisk økonomistyring, samt optimering og digitalisering af arbejdsgangene omkring økonomi. Du har en nøglerolle i at sikre fremdrift i udviklingsprojekterne og gevinstrealisering i driften.

Daglig personaleleder. Du bliver den nærmeste leder for ca. 15 forretningspartnere, økonomi- og projektkonsulenter, som netop er blevet samlet i ét team for at styrke samarbejdet på tværs. Det bliver en del af din opgave, at være med til at binde det nye team sammen og realisere det gode samarbejde og en mere fleksibel brug af ressourcerne. Du koordinerer og træffer beslutninger om opgaveløsningen i Team budget, og du sikrer overensstemmelse mellem teamets opgaveløsning med interne og eksterne beslutninger, regler, rammer og værdier. Du arbejder passioneret for faglig udvikling og en høj trivsel i teamet. Du indgår i Økonomis lederteam, men arbejder også på tværs af Absalon med fokus på den tværgående styrings- og ledelsesopgave.
 
Dine kolleger
Du bliver en del af Økonomi, hvor vi i alt er 20 medarbejdere organiseret i Team budget og Team regnskab under den samlede ledelse af økonomichefen. Vi lægger vægt på, at Økonomi er én afdeling, hvor hvert team har sine opgaver, men hvor vi samarbejder tæt omkring drift og udvikling. Vi har et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger. Vi lægger vægt på en faglig sparring og omsorg for hinanden.
Du vil få arbejdsplads på vores nye campus i Slagelse (lige ved stationen), hvorfra vi understøtter vores syv lokationer i Region Sjælland.
 
Sådan ansøger du
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
  • Lønniveau i stillingen ligger på 675.000 kr. årligt inkl. pension med mulighed for forhandling efter kvalifikationer.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have, at du begynder 1. september eller hurtigst mulig.
  • Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte økonomichef Villy Dahl Jensen på tlf. 7248 2120.
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 27. juni 2021.
  • Vi forventer at afholde 1. samtale den 30. juni og 2. samtale den 5. juli 2021. Vi er opmærksomme på at samtalerne ligger i starten af sommerferien. Giver samtaletidspunktet dig problemer, så skriv det gerne i din ansøgning, så ser vi på en løsning.
 Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 13 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen.
Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.
Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter- og videreuddannelse.

Ansøg