Sundhed.dk er det fællesoffentlige digitale univers for sundhedsfaglige og borgere om sundhed og sygdom, og sundhed.dk bidrager som central aktør i det samlede, offentlige sundhedsvæsen ved at give borgere adgang til egne data og ved at understøtte øget sammenhæng, kvalitet, effektivitet og gennemsigtighed i patientbehandlingen. Sundhed.dk er et samlet sundhedsunivers med portalen, www.sundhed.dk og appen, MinSundhed, som de primære platforme.

Bag sundhed.dk står alle parterne på det offentlige sundhedsområde: Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening.

Parterne har i fællesskab formuleret store ambitioner for de kommende års udvikling af sundheds-it, og sundhed.dk spiller en væsentlig rolle i indfrielse af ambitionerne.
Sundhed.dk har indtaget en kritisk position i hele corona-bekæmpelsen, og den nationale sundhedskrise har betydet en massiv eksponering af sundhed.dk. Partnerne har sikret sundhed.dk et bevillingsmæssigt løft, der følges af en række nye forventninger til organisationen. 

For at ruste sundhed.dk endnu bedre til at håndtere de mange opgaver og udfordringer, der ligger forude, bliver sundhed.dk's ledelse nu styrket med en vicedirektør.

Om stillingen som vicedirektør
Som vicedirektør udgør man direktionen sammen med direktøren og har et betydeligt ansvar for, at sundhed.dk både er en veldrevet organisation, der leverer i overensstemmelse med parternes forventninger og en arbejdsplads, der har et godt ry og en høj trivsel og således formår at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft.

Vicedirektøren bliver sat i spidsen for de indsatser, der tilsammen skal løfte sundhed.dk op på næste niveau som veldrevet og transparent leverandør af sundheds-it til det danske sundhedsvæsen.

Det indebærer, at vicedirektøren sammen med den/de ansvarlige enhedschefer skal tage ansvar for:

 • at udvikle en ny robust forretnings- og finansieringsmodel
 • at implementere aktivitetsbaseret styring og en porteføljestyring, der giver et tydeligt prioriteringsgrundlag og gennemsigtighed internt og for sundhed.dks parter
 • at sikre en vellykket transition til ny driftsleverandør
 • at sikre, at den nye organisering af it-produktionen giver det bedst tænkelige grundlag for at implementere en nyformuleret it-strategi og for at understøtte ambitionen om en stærkere ressourcestyring
 • at ressourcer samt organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus balancerer hensigtsmæssigt, så hensyn til fx brugervenlighed, compliance og vedligeholdelse sættes højt på dagsordenen og fastholdes, også i perioder, hvor der er tryk på nyudviklingen.     
 
Vi søger
Vi søger en vicedirektør, der kan agere i en politisk ledet organisation, og som har forudsætningerne for at sikre en høj standard for styring i en organisation, hvor it er kerneopgaven, og hvor der skal leveres på mange bundlinjer.

Vi forestiller os en kandidat, der kan genkende sig selv i følgende:
 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau mest oplagt en samfundsfaglig kandidatgrad
 • Ledelseserfaring fra stilling i politisk ledet organisation gerne på sundhedsområdet og gerne fra en organisation, der har it-drift og -produktion som en del af kerneopgaven
 • Dokumenterede erfaringer med vellykket at drive større forandringsprojekter
 • Solid indsigt i styringsdiscipliner og evne til at sikre transparens og databaserede beslutningsgrundlag
 • Veludviklede relationelle kompetencer, der understøtter et velfungerende samarbejdsklima internt såvel som eksternt med parterne frem mod de gode resultater
 • Stærke strategiske og analytiske kompetencer med evne til at balancere en organisation mellem sikker drift og succesfuld udvikling 
 • Evne til som vicedirektør at sikre følgeskab og skabe ledelsesrum for dygtige enhedschefer og i stand til at give relevant faglig og ledelsesmæssig sparring
 • Inddragende og dialogorienteret ledelsesstil
 • Robust, rolig og velafbalanceret personlighed, med gode forudsætninger for at stå fast i krydspres og optræde med en personlig autoritet
 • Stærke kommunikative evner
 • Orienteret mod at bidrage til fortsat trivsel og forstærket sammenhængskraft i en organisation med engagerede medarbejdere og chefer.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation med en stærk vision, med engagerede ledere og medarbejdere og med stor opbakning fra parterne. Da der er tale om en nyoprettet stilling, er der god mulighed for at forme jobindholdet og for at sætte et betydeligt præg på den udviklingsrejse, som sundhed.dk har foran sig.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen som vicedirektør sker på overenskomstvilkår i henhold til aftalen for chefer i regionerne. Aftalen er indgået mellem RLTN og DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL.

Ansættelsen som vicedirektør aflønnes med en grundløn på trin 51 på den regionale skala. Endvidere er der til grundlønnen knyttet et pensionsgivende grundlønstillæg på 24.866 kr. i årligt grundbeløb (niveau 31-03-2018).

Der ydes herudover et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering. Et indikativt bruttolønniveau for den velkvalificerede kandidat ligger på ca. 1.200.000 kr. årligt.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om stillingen og rekrutteringsprocessen i denne job- og profilbeskrivelse.
Ønsker man yderligere informationer om stillingen, er man velkommen til at kontakte enten direktør Morten Elbæk Petersen på telefon 22 22 21 50 eller mep@sundhed.dk eller rekrutteringskonsulent fra Genitor Jens Marcussen på telefon 31 41 05 87 eller jm@genitor.dk.
Arbejdsstedet er Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 6. oktober 2021 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 41 og 42.

Ansøg