Syddansk Universitet søger en visionær og ambitiøs leder til et nyt klimacenter. Som centerleder kommer du til at stå i spidsen for at opbygge, udvikle og lede et dynamisk og fagligt stærkt center, som har ambitioner om at understøtte den aktuelle samfundsomstilling mod et klimabevidst og bæredygtigt lavemissionssamfund. Centeret skal være en platform for excellent forskning, uddannelse og formidling inden for klimaområdet, og der er skabt finansiering til en betydelig bemanding af centeret.

Som centerleder skal du have forskningsmæssig erfaring med klimaområdet på nationalt og/eller internationalt niveau og dokumenteret erfaring med ledelse. Du har stærke kommunikative kompetencer og erfaring med at formidle til en bredere offentlighed.

Læs den fulde job- og personprofil her.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021.
Tiltrædelse den 1. december 2021 eller snarest herefter.

Head of Climate Centre, The Danish National Centre for Climate Change Mitigation and Adaptation

The University of Southern Denmark is seeking a visionary and ambitious head of a new Climate Centre. As head of centre, you will be in charge of organising, developing and managing a dynamic and academically strong centre that seeks to support the current societal transformation towards a climate-conscious and sustainable low-emission society. The Centre is intended to be a platform for research, education and dissemination excellence in the field of climate change research with substantial funding from the university.

As head of centre, you must have experience within the field of climate change research at a national and/or international level and documented significant managerial experience. You have strong communicative skills and experience in communicating to a broad public audience.

Read the full job and requirement profile here.

The application deadline is 26 September 2021.
Start of employment: December 1st 2021 or soon thereafter.

Ansøg